De Surinaamse delegatie krijgt van docent Ruben Morsink en schoolleider Selma Zwarteveen uitleg over de methode Kijk op Praktijk.
De Surinaamse delegatie krijgt van docent Ruben Morsink en schoolleider Selma Zwarteveen uitleg over de methode Kijk op Praktijk.

Erasmus deelt kennis met Suriname

Algemeen

Het praktijkonderwijs van Het Erasmus maakt inmiddels 13 jaar gebruik van de zelf-ontwikkelde methode Kijk op Praktijk. Een lesmethode waarover het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie zeer positief zijn, zo meldt Het Erasmus.

Almelo - Kijk op Praktijk is twee jaar geleden ter beschikking gesteld aan Stichting Rhiza Suriname (SRS) om een eerste vso-school, Mon Tresor, in het district Commewijne te kunnen oprichten.

Naar aanleiding hiervan werd Het Erasmus pro recent verblijd met een bezoek van een delegatie uit Suriname; mevrouw Struiken-Brondenstein (hoofd afdeling Bureau Speciaal Onderwijs van het Ministerie van OWC in Suriname), mevrouw Graanoogst (voorzitter SRS en directeur SO/VSO Mon Tresor), mevrouw Deira (bestuurssecretaris SRS) en mevrouw Zijlstra-van den Berg (programma-ontwikkeling onderwijs en adviseur voor SRS).

Eigen ogen

De delegatie wilde graag met eigen ogen zien hoe Kijk op Praktijk op Het Erasmus pro wordt toegepast. “We kijken terug op een zeer inspirerende dag waarin we werden meegenomen in de wereld van het praktijkonderwijs. We zien dat dit op een zeer hoog niveau ligt. Zoals docent Ruben Morsink tijdens ons bezoek zei: ‘Geen relatie, geen prestatie’ en dat ademt deze school helemaal uit. De samenwerking in het team heeft tot ultieme prestaties geleid, daar zijn we erg van onder de indruk,” aldus mevrouw Graanoogst.

Het Erasmus heeft te kennen gegeven Mon Tresor graag te ondersteunen in het realiseren van goed onderwijs voor een kansarme doelgroep in een omgeving met weinig faciliteiten. “De gemene deler in het bezoek was hart voor de leerling met extra ondersteuningsbehoefte’’, zegt schoolleider Selma Zwarteveen. “Er is gesproken over de beschikbaar gestelde lesmethode, de ontwikkelingen binnen Het Erasmus pro en de organisatie van het onderwijs in Nederland en Suriname. Daarnaast hebben we ervaringen met elkaar uitgewisseld en verbindingen gelegd voor samenwerking in de toekomst.” 

Methode

Kijk op Praktijk is een zelf-ontwikkelde methode voor de praktijkvakken uit de onderbouw oftewel Fase 1 en Fase 2. Schoolleider Zwarteveen: “Door middel van de inzet van deze lesmethode willen we onze praktijklessen aantrekkelijk en uitdagend maken voor onze leerlingen. Bij het werken met Kijk Op Praktijk staat niet de leerstof centraal, maar de leerling. Afhankelijk van individuele wensen en mogelijkheden van de leerling worden de manier van leren en de leervolgorde vastgesteld, bijgehouden en indien nodig aangepast. Zowel de schoolresultaten als de motivatie en betrokkenheid worden door deze manier aanzienlijk verbeterd.” Ook op andere vlakken deden de bezoekers kennis op, met ideeën voor evaluatiedagen, ontwikkeldagen, vrijekeuzemiddagen, time-out ruimte, technieklokalen en een moestuin met kassen.

PlayBack komt naar MFA Eninver.
Spoedcursus Avedan 'De Grote Sprong' 16 uur geleden
Het verhaal van de meester, bij de de HKW.
Expositie in Wierden loopt nog een aantal dagen 18 uur geleden
Afbeelding
Bezoek jongvolwassenen 24 mei, 14:34
Bjorn oude Ophuis van Carpetright Almelo.
Carpetright levert kwaliteit kunstgras 23 mei, 14:27
Een Rembrandtschildertje in actie.
Rembrandtschildertjes gaan exposeren in bieb 23 mei, 11:52
Afbeelding
Oldtimers in Rijssen tijdens de streekmarkt 23 mei, 10:39
Het is weer tijd voor een Open Ateliers Herengracht.
Mini-bioscoop bij Open Ateliers 22 mei, 15:54
Repareren gebeurt bij mooi weer ook buiten.
Allerlei reparaties bij Repair Café in Noaberhoes 22 mei, 14:30