De fractievoorzitters Jeroen Wiertz (D66) Luis Kampman (LAS) Yvonne Bijenhof (VVD) René Nollen (CDA).
De fractievoorzitters Jeroen Wiertz (D66) Luis Kampman (LAS) Yvonne Bijenhof (VVD) René Nollen (CDA).

Coalitieakkoord VVD, LAS, CDA en D66

De vier beoogde coalitiepartijen zijn eruit. Ze hebben een coalitieakkoord gepresenteerd. “Met trots presenteren de fracties van VVD, LAS, CDA en D66 hun coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Bouwen aan kansen voor iedereen is de ambitie van deze nieuwe Almelose coalitie. Met het akkoord willen de partijen samen met college, raad, partners en inwoners bouwen aan kansen voor iedereen en aan een stad die bruist’’, aldus het persbericht.

Almelo - Het akkoord is het resultaat van intensieve gesprekken tussen de vier partijen, onder leiding van formateur Trudy Vos.
Het uitgangspunt voor het coalitieakkoord is een gezamenlijke visie voor de toekomst van Almelo. Nu de financiën op orde zijn en er een stevig fundament ligt, is er weer ruimte om te investeren. Het akkoord bevat plannen en (financierings)voorstellen voor de komende vier jaar.
De coalitie kiest bewust voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte blijft voor het debat met de gemeenteraad en voor tussentijds meebewegen op kansen en ontwikkelingen die zich voordoen.

De partijen willen eensgezind aan de slag met de stedelijke doorontwikkeling. Het gaat om een doorlopende ontwikkeling samen met (investerings)partners van nieuwe woningbouw, nieuwe ruimte voor bedrijvigheid en versterking van wijken, de binnenstad en de spoorzone. Gelijktijdig gaan de partijen investeren in de leefbaarheid van de wijken en dorpen zo is afgesproken.
Het nieuwe akkoord zet daarnaast vol in op het sociale gezicht en vitaliteit, veiligheid en zorg, economie en arbeidsmarkt en klimaat en milieu.

Yvonne Bijenhof, fractievoorzitter van de VVD zegt daar namens de coalitiepartners over: “Binnen dit akkoord presenteren we ambities en projecten om Almelo voor de langere toekomst verder te brengen. De opgave is groot, maar we zijn er van overtuigd dat we met dit akkoord de goede stappen kunnen zetten voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad, beide dorpen én Twente.” De installatie van de wethouders vindt dinsdag 21 juni plaats.

De wethouders zijn: Arjen Maathuis (VVD) op Financiën, grondbeleid, Economie en arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Mobiliteit, Recreatie en toerisme, Jan Martin van Rees (LAS) op Wonen, Binnenstad, Omgevingswet, Ruimtelijke ordening, Sport, Vastgoed en Citymarketing. Eugène van Mierlo (CDA) op Wmo, Zorg, Participatiewet en sociale zaken, Publieke gezondheid, Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Monique van Saane-Altena (D66) op Facilitaire zaken en ICT, Dienstverlening, Jeugdzorg, Kunst en cultuur.

Meer berichten