Foto:

Moederliefde!

Zondag was het Moederdag! Een mooi moment om even stil te staan bij moederliefde.

Het oerbeeld van een moeder is de koesterende, (ver)zorgende, voedende vrouw. Een moeder geeft haar kind het leven. Haar kind wordt geweven onder haar hart in een warme, veilige en voedende omhulling. Als haar kind geboren is, is deze omhulling fysiek niet meer op die manier aanwezig, maar mijns inziens blijft deze altijd in energie en geestelijk aanwezig. De moederband zal er altijd zijn.

Niet zelden merk ik bij mijn cliënten dat een verstoorde moederband een grote invloed heeft op hun leven en hun functioneren. De moederband is één van de meest kwetsbare verbindingen.

Toen ik moeder werd, en ik denk vele moeders met mij, had ik geen idee wat het moederschap eigenlijk inhield. Met het moeder worden gleed ik als vanzelf in de oerrol. Verliefd en liefdevol verzorgde en voedde ik mijn drie kinderen. Mijn bedoelingen en intenties waren zuiver en gericht op een ‘goede’ opvoeding. Maar wat is een goede opvoeding? En is opvoeding wel het juiste woord? In opvoeding doorklinkt iets van sturen en bijsturen.

Een moeder weet niet met welke blauwdruk en opdracht haar kind op deze wereld is gekomen. Vanuit haar eigen waarden, normen, overtuigingen en overgeërfde (generationele) bagage gaat ze het avontuur aan. In het sturen en bijsturen vanuit eigen perspectief kan onbedoeld de eigenheid van het kind (deels) verloren gaan.

Dus onbedoeld, onwetend en soms vanuit onmacht kunnen moeders tijdens het opvoeden beslissingen nemen die niet passen en aansluiten bij de blauwdruk van hun kinderen. Dit kan kwetsuren teweegbrengen en de moederband verstoren.

Maar een op een diepere laag is er altijd liefde, kijk maar naar het tv-programma Spoorloos wanneer moeders en kinderen herenigd worden.

Daarnaast heeft ze haar eigen proces. Als (jong)volwassen moeder heeft ook zij nog veel te leren en onopgeloste zaken in haar hart op te lossen. Hoe was de band met haar moeder? Is zij verbonden met haar moeder en heeft ze moederliefde ervaren? Heling van een verstoorde moederband vindt plaats door deze weer te erkennen, onafhankelijk van hoe deze band is of is geweest. Dit gaat over je plek innemen en jezelf verbinding toestaan. Vergeven kan helpend zijn.

Moederliefde is volgens mij de dragende kracht die haar kinderen begeleidt naar hun eigenheid en zelfliefde.
Moederliefde is het bieden van een liefdevol, voedend fundament en de aanmoediging om haar kinderen hun eigen pad te laten volgen.

Het gedicht van Khalil Gibran illustreert dit zo prachtig:

Kinderen zijn je kinderen niet.

Ze komen door je, maar zijn niet van je,

En hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Jij mag hen geven van je liefde, maar niet van je gedachten,

Want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,

Want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.

Column Marleen Vulic

Meer berichten