<p>In De Doorbraak mogen liefhebbers van vliegvissen hun hobby uitoefenen. Hiervoor is wel een vergunning nodig.</p>

In De Doorbraak mogen liefhebbers van vliegvissen hun hobby uitoefenen. Hiervoor is wel een vergunning nodig.

Vliegvissen in De Doorbraak met vergunning

ALMELO - Sportvisserij Oost-Nederland, Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel beginnen een pilot in de Doorbraak om vliegvissen met een dagvergunning toe te staan.

‘’Met deze pilot wordt een bij het natuurgebied passende vorm van extensieve sportvisserij toegestaan en beleefbare natuur mogelijk gemaakt’’, zo laat terreinbeheerder Rick Staudt van Landschap Overijssel weten. ‘’De pilot is erop gericht om alleen deze doelgroep de mogelijkheid te bieden in de Doorbraak te vissen. Andere vissers als karpervissers, witvissers en wedstrijdvissers hebben voldoende mogelijkheden die voor hun type visserij beter geschikt is.’’

Staudt: “Als natuurorganisatie vinden wij het belangrijk dat elke vorm van recreatie past binnen de doelstellingen van de organisatie. Met deze pilot kan er op een unieke maar verantwoorde manier op kleine schaal worden gevist in een natuurgebied.’’

Gelijk met het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak, wordt het algehele toezicht in het natuurterrein opgeschroefd, waaraan Sportvisserij Oost-Nederland een bijdrage levert. ‘’En dat is mooi, want het afgelopen jaar werd er regelmatig gevist, ondanks dat het niet is toegestaan. Zo hopen de organisaties een extra natuurbeleving te faciliteren én een bijdrage te leveren aan de natuur.’’

Meer berichten