<p>Wethouder Arjen Maathuis: &#39;&#39;Water maakt de binnenstad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en draagt daarmee bij aan de structuurversterking van de binnenstad en het economisch klimaat voor binnenstadondernemers.&lsquo;&rsquo; Foto: F. Janssen&nbsp;</p>

Wethouder Arjen Maathuis: ''Water maakt de binnenstad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en draagt daarmee bij aan de structuurversterking van de binnenstad en het economisch klimaat voor binnenstadondernemers.‘’ Foto: F. Janssen 

Wethouder Arjen Maathuis: Almelo wordt echte Waterstad

Almelo moet een echte Waterstad worden. Een stad die vanwege het water een grote aantrekkingskracht heeft op Almeloërs en mensen van buiten Almelo. “We investeren in aantrekkelijkheid’’, zegt wethouder Arjen Maathuis. Het kost wel wat: 12,4 miljoen euro.

ALMELO – Wethouder Arjen Maathuis ziet het zó voor zich: een inwoner van de Schelfhorst die met zijn boot naar het centrum vaart om daar van een concert te genieten dat op het drijvende podium in de havenkom gegeven wordt. “De mensen willen steeds meer beleving. Daar spelen we op in’’, zegt Maathuis.

Almelo gaat een echte Waterstad worden met het realiseren van de zogenaamde Watervisie. Het gaat nog wel vijf tot tien jaar duren, maar dan is Almelo echt veel mooier geworden, weet de wethouder. “Almelo wordt dé waterstad van Twente’’, zegt Maathuis. “De raad heeft het geld al gereserveerd.’’

Watervisie

Het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo – Nordhorn is een belangrijk onderdeel van de Watervisie. “Rondom de stad moet een aantal knelpunten worden opgelost’’, zegt Maathuis. “Een aantal duikers moet het niveau van anderhalve meter krijgen zodat sloepen en fluisterbootjes eronderdoor kunnen. Ook moeten er twee sluizen worden geplaatst. Ik ben blij dat de raad het licht op groen heeft gezet. De stad krijgt een enorme impuls en wordt aantrekkelijker. Vandaar dat we de raad geadviseerd hebben om te investeren in aantrekkelijkheid, aan waarde toevoegen. Dat geldt voor de binnenstad, maar ook voor de toeristische verblijfaccommodaties in Almelo en eromheen. Er kan meer met het water gedaan worden.’’

Bevaarbaar

Klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in verbinding: dat is wat Waterstad Almelo straks moet betekenen. Met het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo – Nordhorn kan veel waarde worden gegenereerd en wordt een duurzame economische structuurversterking gerealiseerd, weet Maathuis. “Water brengt de stad in balans. Naast de vele fysieke ingrepen van de afgelopen tien jaar versterkt een robuuste groen/blauwe structuur het wonen, werken en recreëren in Almelo en wordt op veel terreinen de klimaatbestendigheid van Almelo versterkt.’’

Investeringen

Mooie plannen, maar het kost allemaal wel wat. Zo’n 12,4 miljoen euro. Maathuis: “We moeten nog op zoek naar subsidies. Maar net als bij het zwembad geldt ook hier dat we het uitsmeren over meerdere jaren. De investeringen schrijven we af in dertig of veertig jaar. Een brug misschien nog wel langer. Het is dezelfde systematiek als bij het zwembad. We hebben nu negen miljoen gereserveerd. Ruim drieënhalf miljoen moet van andere partners en overheden. Daar zijn we druk mee aan de slag. Het waterschap, de provincie, de Euregio en ook in Nordhorn zijn ze bezig. Je ziet dat meerdere gemeenten zich beginnen te roeren. Het is fantastisch dat andere overheden willen inspringen.’’

Intensief

Het college stelde in maart 2019 de samenwerkingsagenda ’Almelo’s water beweegt’ vast, waarmee een kader werd gecreëerd voor samenwerking met waterschap Vechtstromen om waterkansen verder uit te werken en intensief samen te werken aan het watersysteem, de waterketen, de leefomgeving en de klimaatopgave.
In mei 2020 accordeerde het college de Initiatieffase Stadskade Almelo, waarmee het opstellen van een ontwikkelvisie voor een belangrijk onderdeel van de binnenstad van Almelo in gang is gezet.
In juni 2020 nam de raad de motie ‘Versterken groen en blauw in Almelo’ aan, waarmee een perspectief werd geschetst hoe Almelo er over vijf tot tien jaar uit zou kunnen zien als Waterstad. “We doen dit om de aantrekkelijkheid van wonen, werken en recreëren te verbeteren en we geven een impuls aan het toerisme.’’

Beleven

De provincie hecht grote waarde aan recreatie en toerisme en ziet de plannen als banenmotor. Waterschap Vechtstromen ziet een meerwaarde voor alle inwoners, die op hun eigen manier het water in hun omgeving beleven. Maathuis: “Water is een belangrijk element in de ontwikkeling van Almelo. Water maakt de binnenstad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en draagt daarmee bij aan de structuurversterking van de binnenstad en het economisch klimaat voor binnenstadondernemers.‘’

Duidelijk profiel

Met de Waterboulevard en het centrumplan is al een flinke bijdrage geleverd aan de opgave. “Maar de binnenstad is nog niet af. Er is een goed fundament neergelegd waarop we willen voortbouwen. Ook is er een duidelijk profiel gedefinieerd, waarbij in alles water centraal staat. Het aanstaande project Stadskade zet in op grootschalige creatie van watergebonden woonmilieus, waarmee onderscheidend wonen in de binnenstad wordt gefaciliteerd.’’

Balans

Het draagt allemaal bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Almelo als woonstad. “Het doel is om bewoners en bezoekers, jongeren en ouderen, laag- en hoogopgeleiden, weer aan de stad te binden. Er is een sterke behoefte aan een betere balans, om wonen en werken met recreëren te verbinden, om de belangrijkste waarde van Almelo (water) beter te kunnen ontsluiten. In het projectplan ‘Almelo Waterstad’ komen klimaatbestendig wonen, werken en recreëren samen.’’

In 2030 zijn alle obstakels in de Almelose vaarwegen verdwenen. “Een bezoek aan Almelo krijgt zo een eigen karakter. De sfeer, openheid, koelte en levendigheid van water maakt winkelen, horeca, wonen, wandelen en verblijven aantrekkelijk en versterkt het Almelose DNA dat er al zo lang is. De binnenstad vaart er wel bij: de bestedingen van de bezoekers geven vele - nieuwe - winkels een beter perspectief.’’

Meer berichten