Almelo krijgt een boost dankzij de nieuwe Ontwikkelvisie Spoorzone.
Almelo krijgt een boost dankzij de nieuwe Ontwikkelvisie Spoorzone.

‘Een bruisend hart rondom het station’

Algemeen

Almelo staat aan de vooravond van een grote stedelijke ontwikkeling. “Een grote verbouwing van de stad’’, noemt wethouder Arjen Maathuis het. “Nu zie je dat bepaalde wijken achteruit hollen. Dan moet je investeren.’’

Almelo - Het college van B en W heeft de ontwikkelvisie op de Spoorzone vastgesteld, waarna de raad het laatste woord heeft. “We willen een binnenstedelijk transformatie laten plaatsvinden’’, zegt Maathuis. “We houden een grote verbouwing om een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren. Een dynamisch gebied moet het worden. We streven naar gemengde wijken met verschillende woonmilieus, waardoor de evenwichtigheid en de veerkrachtigheid in de wijken verbetert.’’

Er worden minimaal duizend woningen gebouwd. Bewoners, corporaties, marktpartijen en bedrijfsleven hebben in het voortraject meegedacht en worden nu uitgenodigd voor inspraak. Vanaf 2026 zijn de eerste bouwactiviteiten voorzien. “Het wordt stedelijk, levendig maar ook een aangenaam groen gebied. Zo maken we een groot kanaalpark langs het water van het Westerdok.” Aantrekkelijk is ook de Laan van de Hoop. “We zien deze laan als een kralensnoer dat het Nieuwstraatkwartier en de Kerkelanden met elkaar verbindt, met mooie, betaalbare woningen naast ruimte voor gezondheid en zorg, sport en spelen en onderwijs. De recreatieve aantrekkelijkheid gaan we vergroten.”

In de plannen wordt het station vernieuwd als intercityknooppunt. Ook is er ruimte om de weerszijden van het spoor beter met elkaar te verbinden. Dat gebeurt met een nieuwe fiets- en loopverbinding in de vorm van een brede en sociaalveilige tunnel onder het spoor door of een brede brug over het spoor heen. Maathuis: “We gaan het nader onderzoeken. Het stationsgebouw blijft bestaan.’’ 

Met de Spoorzone, zo’n 60 hectare, mikt Almelo op uiteenlopende doelgroepen. “Het Westerdok, met 500 tot 600 woningen, heeft alles in zich om een jonge, actieve en internationaal georiënteerde doelgroep aan zich te binden. In de directe omgeving van het station is plek voor hoge, slanke woontorens, in hoogte vergelijkbaar met het stadhuis en Javatoren. Achter de Molen wordt met 400 à 500 woningen een gezellige wijk met compacte laagbouw en ruimte voor zelf- en samenbouw. Kerkelanden verandert op termijn in een mix van vijf stedelijke buurtjes bij de Intercityknoop en dorpse buurtjes iets verder daarvandaan. De nieuwbouw gaat uit van een mix van sociale, middeldure en vrije sectorwoningen. Dat stimuleert doorstroming, waardoor er in bestaande wijken met veel sociale huur ruimte ontstaat om de sociale huurvoorraad in aantallen te laten afnemen en voor middengroepen te bouwen.’’ Het woningbouwprogramma is besproken met ontwikkelaars, de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph en het bedrijfsleven. De gemeente en Waterschap Vechtstromen zien veel kansen om de groenblauwe structuur nog verder de stad in te trekken.

Het Kanaal Almelo-de Haandrik en het Kanaal Almelo-Nordhorn krijgen, net als vroeger, hun groene oevers terug. Ze komen samen in de jachthaven, als het sportieve en toeristische hart van het nieuw te ontwikkelen Kanaalpark. Dit park vormt het hart van het Westerdok. Een aantrekkelijke plek voor inwoners en recreatieondernemers, die hier veel kansen kunnen pakken.

Afbeelding
Luistermiddag en lezingen in Natuurhus 1 uur geleden
Afbeelding
Heracles laat het weer eens afweten 3 uur geleden
Afbeelding
Lezing Historische Kring over putten 5 uur geleden
Afbeelding
Mijlpaal in duurzaamheid 5 uur geleden
Afbeelding
Boerderij Beeklust wint de Stadsprijs 5 uur geleden
Afbeelding
De ijsbaan is open! 5 uur geleden
Afbeelding
'Gelders' concert in de Grote Kerk 10 dec., 13:30
Afbeelding
Regionale actie 'Stoppen met roken' 9 dec., 13:45