Almelo krijgt 4,5 miljoen euro van het Rijk voor de Spoorzone.
Almelo krijgt 4,5 miljoen euro van het Rijk voor de Spoorzone.

Rijk geeft 4,5 miljoen voor Spoorzone

Algemeen

Voor de ontwikkeling van de Spoorzone ontvangt Almelo van het Rijk een eerste bijdrage van 4,5 miljoen euro. Dat heeft het Rijk bekend gemaakt. Het Rijk wil in de Spoorzone van Almelo mee investeren in een combinatie van woningbouw en slimme mobiliteitsoplossingen. Bij de woningbouw gaat het om circa 280 woningen, waarvan 50 procent in de categorie ‘betaalbaar’.

Almelo - Arjen Maathuis, portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling en Spoorzone, reageert enthousiast: “Deze bijdrage biedt een prachtig perspectief voor de start van de ontwikkelingen in dit gebied. Deze subsidie is er mede gekomen dankzij constructief overleg met de andere Twentse steden en de provincie. De Provincie Overijssel heeft onze belangen scherp op de kaart gezet in Den Haag. Als gemeente starten we komende tijd met het opstellen van de gebiedsvisie voor de Spoorzone. De 4,5 miljoen van het Rijk betekent een enorme aanjager en versneller waardoor we als gemeente met investeringspartners aan de slag kunnen.”

Nieuwe kwaliteit

De Spoorzone gaat over de deelgebieden Westerdok, Stationsgebied, Kerkelanden en bedrijventerrein Achter de Molen.
Het Stationsgebied vormt hierbij het centrale punt met in de toekomst een aantrekkelijk verblijfsgebied met onder meer de nieuwe rechtbank. Maathuis: “In de spoorzone wil de gemeente Almelo een mooi nieuw hoogstedelijk woonmilieu laten ontstaan, met ook ruimte voor kleinschalige werkplekken. Naast het station biedt ook het water hiervoor prachtige ontwikkelkansen. Het wordt een gebied waar je als Almeloër trots op bent. De rijksbijdrage betekent ontwikkelkracht voor het gebied. In totaal denken we met investeringspartijen 850 tot 1000 nieuwe woningen te ontwikkelen in de Spoorzone. De realisatie van woningen, werklocaties en andere functies en beleving is een meerjarig proces van gebiedsontwikkeling. Met deze Rijkssubsidie maken we een mooie start. En in het najaar doen we weer mee met de tweede subsidieronde van het Rijk.’’

Gebiedsvisie

Voor de Spoorzone wordt een gebiedsvisie opgesteld met betrokken partners als Prorail, corporaties, de provincie, ontwikkelaars, het ROC en andere partijen. Die visie wil Almelo aankomend voorjaar presenteren. “De rijksmiddelen betekenen dan ook een mooie stap in de versnelling die we hier willen gaan maken in de verwezenlijking van de plannen, ook in de deelgebieden zoals Westerdok“, aldus Maathuis.

Gedeputeerde Monique van Haaf feliciteert Almelo met de Rijksbijdrage. Ook Enschede en Zwolle krijgen subsidie voor hun ontwikkelingen in het spoorgebied. Van Haaf hoopt dat Overijssel in het najaar opnieuw rijksgeld zal binnenhalen om woningbouw te versnellen en mobiliteitsproblemen op te lossen. De projecten die nu een subsidie toegekend hebben gekregen zijn sleutelprojecten in de Woonagenda’s.

Afbeelding
Eerste punt Heracles buitenshuis 16 uur geleden
Afbeelding
Sven en Manon officieel gezond lopen-specialist 17 uur geleden
Afbeelding
Almelospeld voor Nol Kok 18 uur geleden
Afbeelding
Kaliber komt met korte cursussen 20 uur geleden
Afbeelding
Informatiemarkt senioren COSBO op de Koornmarkt 24 sep., 09:40
Afbeelding
Twenterand aan kop bij NK Tegelwippen in Twente 23 sep., 18:51
Afbeelding
Toptalenten verbeteren specialistische zorg in ZGT 23 sep., 11:42
Afbeelding
Een passie voor Eagle Claw Kungfu 22 sep., 15:49