Wethouder Arjen Maathuis.
Wethouder Arjen Maathuis. Foto:

Gemeente Almelo schrijft positieve cijfers over jaar 2022

Algemeen

Incidentele meevallers zorgen voor hoger voorlopig jaarresultaat van 26,4 miljoen, zo meldt de gemeente Almelo. ‘’Een positief jaarresultaat als solide basis voor investeringen en een reservepositie.’’

Almelo - Het voorlopige financieel resultaat van het jaar 2022 van de gemeente komt uit op 26,4 miljoen euro voordelig. Het valt daarmee 16,4 miljoen euro hoger uit dan eerder begroot. Wethouder Arjen Maathuis van financiën: “Het hogere resultaat is natuurlijk een meevaller, al is het incidenteel en nog voorlopig. Het kan deels ook nog wijzigen omdat onder meer de eindafrekening met zorgaanbieders pas in april is.”

Volgens Maathuis is het goede voorlopige resultaat van groot belang met het oog op de belangrijke investeringen in de stedelijke ontwikkeling. “Ook is het van waarde voor de andere gezamenlijke doelen in deze raadsperiode. De meevaller helpt bovendien om verder te bouwen aan een gezonde financiële reservepositie.”

De algemene reservepositie is ook van belang in verband met het perspectief op langere termijn. Dat stelt de gemeente voor een aantal uitdagingen. “Tot en met 2025 heeft het Rijk extra middelen toegekend aan gemeenten en is onze begroting op orde”, vertelt Maathuis. “Vanaf 2026 dreigt voor Almelo een niet sluitende meerjarenbegroting en die zal, bij het uitblijven van aanvullende middelen vanuit het Rijk, weer in balans gebracht moeten worden. Natuurlijk zullen wij ons de komende tijd via de VNG inzetten voor voldoende Rijksmiddelen om onze taken uit te kunnen voeren. Blijven die middelen uit, dan zullen we voor het sluitend maken van de begroting 2026 en verder de broekriem moeten aanhalen.” De jaarverantwoording geeft naast een financieel beeld ook de resultaten weer van de doelstellingen uit de gemeentelijke programma’s. Zo is in de binnenstad de leegstand significant verminderd en groeide de werkgelegenheid met 5,3 procent. 650 inwoners maakten gebruik van de stimuleringsregeling ‘Doe eens groen’ voor meer groen op particulier terrein. Samen met Meld Misdaad Anoniem werd de weerbaarheid van bewoners en agrariërs in het buitengebied vergroot via gesprekken en een campagne. Verder werd met partners het ‘Pact Scheiden Zonder Schade’ gesloten om gezinnen zo vroeg mogelijk hulp te bieden. Ook werden woningen aan de Witvoeten- en Gravenstraat aardgasvrij gemaakt en stelde de gemeente na gesprekken met wijkprofessionals en een enquête onder inwoners de wijkanalyses vast, om vanuit daar te werken aan veerkrachtige wijken.

Afbeelding
Nieuw elan bij HobNob Festival 13 uur geleden
Afbeelding
Defecte naaimachine bij Repair Café de Hagedoorn 17 uur geleden
Afbeelding
Martin Beumer in de ban van Lös Hoes 17 uur geleden
Afbeelding
Schoolsportdagen komen eraan bij SISU 30 mei, 13:46
Afbeelding
'On the way to the Almelo Allee' 30 mei, 13:39
Afbeelding
Samenwerking Simpel en Marly 30 mei, 12:10
Afbeelding
Mooie serie concerten in Beeklustpark 29 mei, 18:23
Afbeelding
Studenten behouden voor de bouw 29 mei, 16:15