Een spandoek nabij het Tusveld Bornerbroek laat niets aan de verbeelding over.
Een spandoek nabij het Tusveld Bornerbroek laat niets aan de verbeelding over.

Van Mierlo: ‘Geplande variant is schijnoplossing’

Algemeen

ALMELO - De gekozen variant is niet gewenst. Dat is in het kort gezegd de mening van CDA-lijsttrekker Eugène van Mierlo over de A1/A35 variant van de Vloedbeltverbinding bij Bornerbroek en Zenderen. Volgens Van Mierlo zorgen de plannen van Provincie Overijssel voor onnodig verkeersleed. Hij schreef een opiniestuk.

Bij Provinciale Staten wordt woensdag in een commissie over het inpassingsplan van de Vloedbeltverbinding vergaderd.
Eugène van Mierlo is lijsttrekker voor het CDA en heeft in het dagelijks leven als wethouder onder meer het dorp Bornerbroek in zijn portefeuille.


Hij voelt zich geroepen om tegen de plannen van de provincie in het geweer te komen.
De geplande variant is een schijnoplossing, zegt Van Mierlo. “Een desillusie voor inwoners van Zenderen. Het helpt inwoners van Zenderen namelijk geenszins van de dagelijkse filedruk af. ‘’

Waar is het om te doen? Er is onderzoek gedaan om onder meer de doorstroming en verkeersveiligheid op de snelweg tussen Almelo en Hengelo te verbeteren en de kern Zenderen te ontlasten, stelt Van Mierlo. “Een beter woon- en leefmilieu in de kernen, stond er in de doelstellingen geschreven. Na bestudering van de stukken kom je echter van een koude kermis thuis. En die kermis wordt nog kouder: vorige week besloot Gedeputeerde Staten voor de A1/A35 variant en om deze ‘gewoon’ in het prachtige coulisselandschap te drukken. Onherstelbare beschadiging van de Haar-es en omgeving. Ongelooflijk en onacceptabel’’, aldus lijsttrekker Van Mierlo.

De CDA’er spreekt van een veel hogere verkeersdruk en onherstelbare schade aan de natuur. “Want bij deze variant gaan er nog steeds 7.700 auto’s met een slakkengang door Zenderen. Dat is ongeveer het dubbele van wat zo’n weg redelijkerwijs aan kan, kijkend naar landelijke normen voor een 30 km-weg. Overlast en files blijven dus bestaan. Nog maar te zwijgen over de veel hogere verkeersdruk en doorstromingsproblemen op de Van Limpurgsingel in Almelo. En ik herhaal: onherstelbare schade van een prachtig gebied.’’

Van Mierlo betreurt het dat de ‘spoorvariant’ geen kans heeft gekregen. “Laten we eerlijk zijn: als je de raadsvergaderingen in Borne volgt, weet je dat de spoorvariant nooit een eerlijke kans heeft gehad. Wethouder Velten sprak op 16 juni 2020, nota bene de dag van de ter inzage legging van de startnotitie (Nota Reikwijdte en Detailniveau), dat ‘de animo voor de spoorvariant bij de provincie vrijwel nihil is en hij er eigenlijk wel bij ingevoegd is, maar dat de kans dat die er komt niet erg groot is’. Hoezo transparantie in de procedure? Wat gebeurt hier? Mijn beeld: de spoorvariant is op voorhand afgeschoten.’’

Juist die spoorvariant kan Zenderen wél helpen, vindt Van Mierlo. “Dan rijden er nog slechts 1.800 auto’s door het dorp, zo staat in de planMER. Ruim vier keer minder dus. Besloot Gedeputeerde Staten dan voor de goedkoopste oplossing? Ook niet. De A1/A35 variant kost in totaal minstens 50 miljoen, nog zonder kosten voor de sloop en aanleg van een kwart van het tracé bij een eventuele aansluiting op knooppunt Azelo. Dat wordt al gauw zo’n 5 tot 10 miljoen extra. De spoorvariant kost weliswaar zo’n 65 miljoen, maar wat niemand zegt is dat er daarvoor een goede verbinding met de oostkant van Borne ontstaat en er dan ook een tunnel wordt uitgespaard van minstens 12 miljoen. Rekent u zelf even mee?’’

Of het ‘dwarsliggende Almelo’ nu wordt overruled door Gedeputeerde Staten? Dat is nog maar de vraag, stelt Van Mierlo. “Want Almelo heeft wel degelijk willen meebewegen. Maar dan wel naar een oplossing die Zenderen ontlast en de Haar-es niet molesteert. Maar GS is onverbiddelijk. In december worden Statenleden geacht te besluiten om de A1/A35 variant als voorkeurstracé op te leggen. Daarom is mijn dringende advies aan de Statenleden: stem tegen het voorstel en help Zenderen aan een echte oplossing! Eerst de korte boog, daarna eventueel de spoorvariant, en met aandacht voor de extra druk op de wegen in en rond Almelo.‘’