Arjen Maathuis: ''De ruimtevraag om uit te breiden is topic.''
Arjen Maathuis: ''De ruimtevraag om uit te breiden is topic.'' Foto:

Almelo scoort goed bij ondernemers

Algemeen

ALMELO - Almelo zit in de lift als ondernemersstad. Dat blijkt uit de tweede ondernemingspeiling die is gedaan door Kennispunt Twente. Vergeleken met drie jaar geleden scoort Almelo beter bij de ondernemers op vestigingsklimaat, ondernemersklimaat en dienstverlening. “Met alle drie zijn we blij’’, zegt wethouder Arjen Maathuis. “Dit betekent dat je met elkaar op de goede weg zit. Maar natuurlijk valt er nog wel wat te verbeteren.’’

Uit de peiling komt naar voren dat Almelo een hogere waardering krijgt van de ondernemers op het gebied van het ondernemersklimaat, het vestigingsklimaat en de dienstverlening.
Die scoren nu gemiddeld bijna een 7.

Wethouder Maathuis van Economische Zaken is blij met de toegenomen waardering. “In 2018 hebben we een nulmeting gedaan over hoe tevreden de ondernemers waren over de gemeente en na drie jaar investeren in relaties met de ondernemers en met een professioneel ondernemersloket en accountmanagement betaalt zich dat nu uit.’’

Loket

Maathuis trad in 2018 aan als wethouder. “We hebben een loket gemaakt waar we ondernemers snel en duidelijk van een antwoord konden voorzien op hun vragen. Je hoorde regelmatig dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd. We hebben gezegd van hoeveel disciplines er ook zijn binnen de gemeente, de ondernemers moeten er geen last van hebben. Ondernemers krijgen snel en duidelijk antwoord: daar hebben we volop in geïnvesteerd.’’

Banen

Maathuis schetst het belang van de ondernemers. ”Het zijn de ondernemers die zorgen voor banen, dat veel gezinnen brood op de plank hebben. Het is mooi om te horen dat ze ons in toenemende mate weten te waarderen. We blijven inzetten op samenwerking met de ondernemers.’’

Op verschillende punten doet Almelo het in de recente ondernemerspeiling beter dan in 2018. Het woon- leefklimaat steeg licht naar een 7.
Bedrijfsomgeving en veiligheid stegen van een 7 naar een 7,2.
De waardering voor communicatie en voorlichting steeg significant, terwijl de samenwerking door de gemeente ook iets beter scoorde. Hierin ziet de wethouder duidelijk een speerpunt: “Samenwerking is essentieel voor het ondernemersklimaat, dat geven de ondernemers zelf ook aan in deze peiling. Daarop beoordelen ze het ondernemersklimaat en daar gaan we verder mee aan de slag.”

Een mooie ontwikkeling die helpt bij het intensiveren van de samenwerking is het instellen van zogenaamde bedrijveninvesteringszones (BIZ).
Ondernemers op zowel op bedrijvenpark Bornsestraat als in de binnenstad kozen met zeer ruime meerderheid voor een BIZ, stelt Maathuis. “Ondernemers willen graag samenwerken en wij faciliteren dat. Voor ondernemers en samen met ondernemers.’’

Bij een BIZ betalen ondernemers allemaal jaarlijks een bijdrage naar rato. “Die wordt benut om gezamenlijk zaken op te pakken en te investeren in de bedrijfsomgeving, de uitstraling en de promotie. Dat helpt niet alleen in de onderlinge samenwerking maar helpt ons als gemeente ook om samen dingen op te pakken en af te stemmen” , aldus Maathuis.

Aantrekkelijk

Maathuis wil de samenwerking met de ondernemers intensiveren.
Hij gaat voor een betere band tussen gemeente en ondernemers. “Als we als ondernemende werkstad met ruim 42 duizend banen verder willen doorgroeien, moeten we elkaar goed en snel weten te vinden”, weet de wethouder. “Samen kunnen we nog meer doen aan de totaalbeleving en de uitstraling van Almelo als ondernemende stad. Aantrekkelijk zijn voor goed opgeleid personeel, goede ondernemerslocaties, bedrijfsgebouwen met uitstraling en een goede setting zijn hiervoor belangrijke succesfactoren net als bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.“

Het woord ‘personeel’ is gevallen. Maathuis: “Je ziet dat we in toenemende mate op zoek zijn naar kwalitatief geschoold personeel. Omscholing kan hulp bieden, met het oog op techniek en digitalisering. We willen het bedrijfsleven bedienen met goed personeel.‘’ In dat kader speelt het Twents Fonds voor Vakmanschap ook een rol, vindt de wethouder.

Groeien

Personeel is voor Almelose ondernemers de belangrijkste factor om te kunnen groeien gevolgd door ruimte, zo blijkt uit de peiling.
Gevraagd naar groeiverwachting geeft 38 procent van de ondernemers aan plannen te hebben om te gaan uitbreiden in personele omvang.

Maar daar is wel ruimte voor nodig en dat is volgens Maathuis ‘een uitdaging’. “Verschillende bedrijven hebben een ruimtevraag. Dat is echt topic’’, zegt de wethouder. “We hebben al onze grond uitgegeven. Dat is problematisch. We hebben een wachtlijst van tientallen bedrijven. We moeten op zoek naar uitbreidingen. Dat is het meest uitdagende naar de toekomst toe.’’ 

Het XL Businesspark uitbreiden is een optie. “We kunnen ook reguliere terreinen uitbreiden en andere terreinen revitaliseren. Er ligt een enorme uitdaging voor de komende jaren, maar ik zie het wel rooskleurig tegemoet. We proberen de ondernemers verder te helpen.’’

Vertrouwen

Almelo is blij met de deelname van ondernemers uit alle sectoren en bedrijfsgrootteklassen. De peiling voor Almelo is uitgevoerd door Kennispunt Twente. De ondernemerspeiling (2021) is onderdeel van de landelijke peiling ‘Waar staat je gemeente’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Maathuis: “Uit de peiling is ook gebleken dat er meer vertrouwen is in het gemeentebestuur. Dat is heel erg fijn. We zijn erg verguld met de resultaten van het onderzoek. Het laat zien dat we meer gewaardeerd worden dan drie jaar geleden.’’

De uitkomsten van de ondernemerspeiling 2021 liggen in lijn met een ander onderzoek dat dit in juni van dit jaar werd gepresenteerd door MKB Nederland. Almelo drong in dit landelijke onderzoek door tot de top tien van meest ondernemersvriendelijke steden van Nederland.