Afbeelding

Column Ewald Blankestijn: Familierecht

Algemeen

Op verjaardagen hoor ik vaak de meest wilde verhalen over het familierecht, het rechtsgebied waar ik mij als advocaat fulltime mee bezig houd. Een aantal daarvan, inclusief mijn reactie daarop, stel ik in deze column aan de orde: ‘Scheiden zonder dat mijn echtgenoot daaraan meewerkt, is niet mogelijk’

Niet juist. Ook zonder medewerking van de andere echtgenoot kan een echtscheiding tot stand komen. Het is voldoende als één van beide echtgenoten stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

‘Kinderen ouder dan 12 jaar mogen zelf kiezen waar ze willen en gaan wonen’

Niet juist. Kinderen ouder dan 12 jaar beslissen niet zelf waar ze gaan wonen. Dat beslissen hun ouders of anders de rechter. In procedures bij de rechtbank worden kinderen van 12 jaar en ouder, als de kinderen dat willen, door de rechter gehoord. De mening van de kinderen telt en wordt serieus genomen maar uiteindelijk bepaalt de rechter over waar ze wonen, wat het beste voor de kinderen is.

‘Bij co-ouderschap hoort geen kinderalimentatie’

Niet juist. Co-ouderschap sluit niet uit dat er door de ene ouder aan de andere ouder kinderalimentatie betaald moet worden.

‘Ik hoef geen indexering over de alimentatie te betalen, omdat mijn ex daar nooit om heeft gevraagd’

Niet juist. De grondslag voor het betalen van de indexering is terug te vinden in de wet. Het maakt daarbij niet uit dat er nooit om is gevraagd. Wel geldt, let op, een verjaringstermijn van vijf jaren.

‘Wij zijn niet getrouwd, dus wij hoeven ook geen ouderschapsplan te maken’

Niet juist. De Nederlandse wet eist dat alle ouders die het gezag over hun kind uitoefenen een ouderschapsplan maken wanneer ze uit elkaar gaan. Dat geldt dus ook voor ongehuwde ouders.

‘Ik ben niet aansprakelijk voor schulden die ik tijdens het huwelijk niet zelf ben aangegaan’

Niet juist. In geval van (beperkte) gemeenschap van goederen zijn de echtgenoten aansprakelijk voor tijdens het huwelijk aangegane schulden. Het maakt daarbij niet uit wie die schuld is aangegaan.

‘Ik hoef geen partneralimentatie te betalen aan mijn ex die in de bijstand zit, nu we dat onderling hebben afgesproken’

Niet juist. Ook al staat in een convenant dat erover en weer geen alimentatie wordt betaald, dan staat het de gemeente alsnog vrij om de uitkering die er wordt verstrekt te verhalen bij de ex-partner.

Elke donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur kunt u komen voor gratis advies. Wel graag even bellen van te voren om een afspraak te maken.

Mr. Ewald Blankestijn is advocaat bij Centrum Advocaten