Afbeelding

Column Marjolein Lucassen: Is een testament altijd nodig?

Algemeen

Vaak krijg ik de vraag van cliënten of een testament opstellen wel nodig is. Zeker als cliënten getrouwd zijn of kinderen hebben merk ik dat cliënten denken dat het opstellen van een testament niet nodig is. Maar dat is lang niet altijd zo.

Een testament is een document waarin staat wat er na je overlijden moet gebeuren met je nalatenschap: je geld, huis, inboedel en schulden. Heb je geen testament? Dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn en wie dus jouw erfenis krijgt. Volgens de wet zijn je eerste erfgenamen je echtgenoot of geregistreerd partner, en kinderen. Heb je die niet? Dan zijn ouders samen met broers en zussen erfgenaam.

Er zijn veel verschillende situaties te bedenken waarbij het verstandig is om een testament op te stellen. Ik noem er een paar.

Ik wil erfbelasting besparen

Wie een erfenis ontvangt, moet daarover erfbelasting betalen. Zelfs als je als kind nog niets ontvangt, omdat de andere ouder nog in leven is. Door in een testament bepaalde afspraken of voorwaarden vast te leggen, kun je ervoor zorgen dat je nabestaanden minder erfbelasting hoeven te betalen. Een notaris kan je hier alles over vertellen.

Wij gaan samenwonen

Als je gaat samenwonen zonder dat je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap aangaat is een testament zeker iets om over na te denken. Je kunt dan bijvoorbeeld je partner aanwijzen als erfgenaam.

Ik wil een voogd benoemen

Heb je (samen met een partner) minderjarige kinderen? In een testament kun je afspraken over de voogdij van de kinderen vastleggen, voor het geval zowel jij als je eventuele partner overlijdt. Een voogd zorgt voor de opvoeding en verzorging van jouw kind als het geen ouders meer heeft.

Ik wil een goed doel

Als je niet wilt dat de wet bepaalt wie jouw erfgenamen zijn zul je een testament op moeten stellen. Je kunt een goed doel opnemen voor (een deel van) de erfenis.

Ik wil mijn kind onterven

In een testament kun je opnemen dat je een kind onterft. Houd er wel rekening mee dat een kind volgens de wet altijd aanspraak kan maken op zijn of haar ‘legitieme portie’. Dat is de helft van wat een kind zou krijgen als er geen testament zou zijn en de wettelijke regeling zou gelden.

Schoonkinderen niet

Als je wilt voorkomen dat de partners van kinderen meedelen in de erfenis dan kun je een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ opnemen in je testament. Met deze clausule bepaal je dat de erfenis privé vermogen blijft van je eigen kind.

Mr. Marjolein Lucassen is kandidaat-notaris bij Ter Braak Willems Twentse Notarissen, met vestigingen in Almelo en Nijverdal.