Afbeelding
Foto:

Elektrisch

De leu wordt alverdan eulder. Det is ne mooie ontwikkeling. Mer mu’j eens noagoan wat dee negentigers allemoal met-emaakt hebt. A’-j roond 1920 geboren zeent, dan nem diej dee hele geschiedenis in oew deanken met. 

Een zetje terugge leus ik een interview met nen oaln boer van hoaste honderd joar. Hee verteelden hoe lastig het wes in zinne jonge joaren a’j ’s oawends in een duuster met de fietse noar ’t hoes hen mossen. Gin lantearnpöale en vuural onverharde weagen. De leu hadden toew vake nen carbidlantearn op de fietse, mer den gaf ’t nog wal ’s op. At ‘r dan ginne moane skeen, stuitern iej duur de deepste koeln en geater hen op thoes op-an.

Met de tooname van de auto’s, wörden ook de weagen better. Doar zea den boer van: “En toew de weagen verhard wörden, zatten ze der ook lantearnpöale langs, mer det wes toen eagenlijk nit mear neudig.” Dét is nog eens woondermooie logica. A’j de noodzakelijkheaid van dinge as oetgangspeunt nemt, dan kö’w nen hoop dinge votstrepen.
Een elektrisch skear-appraat is heel makkelijk, mer woerumme zo-j gin skearmes gebroeken? Een betje trendy kapper van rechtevoort dut oew höare snieden mét een skearmes! En a’j der zelf iets slag van hebt, wor-iej glatter met ’n mes dan met ’t elektrische skear-appraat.

Ne elektrische dekn? Ko-j joaren terugge al kopen biej Moekate in ’t Doodstreutje, woer non Erwin Wansink met de Salon in zit. Zonne kokkepötje op ’n nachkästje en a’j dan in berre stapt, is ’t net of der al ene in hef eleagn. Woerumme zo’j nit gewoon ne woarme kruke metnemmen of sloapsökn an doon. Nit romantisch, wee’k wal, mer slim neurig is zonnen elektrische dekne volgens miej nit.
Elektrische vlegenklapper? Jongs, loa’w ’t neet oawerdriewen.
Nen elektrischen taandenbössel? Gemakkelijk joa, mer echt neurig..?
Ne elektrische fietse… Angenaam? Zekers, mer nit neurig vuur jongeleu tusken 12 en 46 joar. Op de elektrische fietse noar de sportskole; doar op zonne spinningbike stappen, zweten as nen bign en ginnen meter vuuroet komn… Watvuur logica zol den oaln boer doar in zeen?

Mangs is 't trouwens ook wal moeilijk um de noodzakelijheaid oarns van in te zeen. Twee jongens heurden ik kuijern oawer ‘t moederdagcadeau vuur de eagenwieze skoonmoo: "Ha'w um nen moojn elektrischen stool ekoch; wil'e der nit op zitten.”

Gerrit Dannenberg