Afbeelding
Foto: Shutterstock

Ondernemers hebben moeite om nieuw personeel te vinden

TWENTE - De coronacrisis is voor veel ondernemers een uitdagende tijd. Zo is het lastig voor diverse sectoren om voldoende personeel te vinden.

Uit de recente Ondernemerspeiling Overijssel blijkt dat 40 procent van de Overijsselse bedrijven een tekort op de arbeidsmarkt verwacht. Het gaat hierbij niet alleen om sectoren zoals de bouw en technische branche die al langer kampen met tekorten. Ook horecabedrijven en retail verwachten dat het lastig is om personeel te vinden. Ongeveer een kwart van de ondernemers wil het komende jaar dan ook investeren in het werven en opleiden van nieuw personeel. In totaal namen 750 ondernemers deel aan de peiling, die liep tot 2 juni 2021.


Grote impact
Andere, positieve uitkomsten zijn dat ondernemers optimistischer zijn geworden over de toekomst. De impact van de crisis is nog wel merkbaar en de helft van bedrijven zag de omzet dalen ten opzichte van maart 2020. Met name ZZP'ers en kleine bedrijven werden hierdoor getroffen. Aan de andere kant verwacht de helft van de ondernemers dat de crisis geen of zelfs een positieve uitwerking heeft voor hun bedrijf. Slechts een kleine groep van 5 procent verwacht dat de coronacrisis wel eens fataal kan zijn voor hun bedrijf.


Steunmaatregelen
De overheid heeft sinds de start van de crisis veel gedaan om de impact van onder meer lockdowns op bedrijven te verminderen. Mede hierdoor was het aantal faillissementen van bedrijven lager dan gebruikelijk. Bedrijven maken het meest gebruik van uitstel van de Belastingdienst, maar ook de NOW en TVL-regelingen hielpen veel bedrijven. Gemiddeld waarderen bedrijven de steunmaatregelen met het rapportcijfer 6,8.