Afbeelding
Foto:

Discriminatie in Oost-Nederland toegenomen in 2020

TWENTE - Het aantal meldingen van discriminatie is het afgelopen jaar gestegen in Oost-Nederland. Dit concluderen de anti-discriminatievoorzieningen Vizier en Artikel1. Afgelopen week publiceerden zij een gezamenlijk rapport, tevens gebaseerd op cijfers van de politie en het College voor de Rechten van de Mens.

De anti-discriminatievoorzieningen in Oost-Nederland ontvingen gezamenlijk 1.810 meldingen, de politie nog eens 906 stuks en het College voor de Rechten van de Mens ontving 82 verzoeken om oordeel. Men registreert ook de aard van de discriminatie. Dit gaat zeker niet alleen over de huidskleur, godsdienst of seksuele oriëntatie. Ook discriminatie op basis van leeftijd, handicap, burgerlijke staat, arbeidsduur of politieke gezindheid worden in behandeling genomen. Statistisch voelden de meeste melders zich gediscrimineerd in de media en door reclame, gevolgd door collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening en de arbeidsmarkt. Discriminatie bij bijvoorbeeld sport en recreatie kwam amper voor; de sportsector werkte dan ook actief aan het terugdringen hiervan.


Beeld per gemeente
Kijken we naar de cijfers per gemeente in Twente dan zijn er weinig verrassingen; discriminatie komt het meest voor in Enschede met 185 meldingen, gevolgd door Almelo met 85 meldingen en Hengelo met 74 meldingen. Gemeenten zoals Rijssen-Holten (8 meldingen) en Hellendoorn (5 meldingen) zijn representatief voor veel van de kleinere gemeenten in de regio. De gemeenten met het laagste aantal meldingen zijn Haaksbergen en Tubbergen, beide met drie meldingen.


Bewogen jaar
Het toegenomen aantal meldingen is op zich niet vreemd, gezien het bewogen jaar 2020 wat we achter de rug hebben. Zo noemt het rapport het veelbesproken coronalied over Chinezen als de oorzaak van het sterk gestegen aantal meldingen over discriminatie in de media; dit waren er in 2019 namelijk maar zeven, tegenover ruim 300 in 2020. Ook de demonstraties en aandacht voor 'Black Lives Matter' had een impact; discriminatie op grond van huidskleur werd vaker gemeld dan voorheen. Hoewel er in Oost-Nederland relatief weinig meldingen werden gedaan waarbij BLM specifiek werd genoemd.


Aandacht nodig
De anti-discriminatievoorzieningen benadrukken wel wat er nog zeker winst te behalen valt; lang niet iedereen is bekend met de voorzieningen en mensen zijn niet altijd bewust van óf een uiting daadwerkelijk discriminatie is. Bovendien kan melding maken ook negatieve gevolgen hebben, waardoor niet iedereen deze stap zet. Soms worden mensen ook verkeerd doorverwezen naar deze voorzieningen. Kortom, nadere voorlichting en promotie over hun werk kan hier een positieve verandering in brengen.