Afbeelding

Onderzoek naar toegevoegde waarde van Noaberhoes Windmolenbroek

Algemeen

ALMELO - Het Noaberhoes Windmolenbroek draagt positief bij aan de leefbaarheid in de buurt. Althans, zo zullen de bezoekers van de diverse activiteiten dit ervaren. Van het repaircafé tot het wandelgroepje, van de koffiemomentjes tot de leuke workshops. Maar hoeveel deze toegevoegde waarde precies is, is lastig uit te drukken in bijvoorbeeld geldelijke termen. Dit is de gedachte achter een nieuw onderzoek waarvoor het Noabershoes nu een subsidie ontvangt.

Noabershoes Windmolenbroek in Almelo en Stichting Algoed in Enschede ontvangen subsidie van de Provincie Overijssel om een nieuwe monitor te ontwikkelen voor de toegevoegde maatschappelijke waarde van beide burgerinitiatieven. Voor de analyse kijkt men naar wat in vaktermen ‘social return on investment’ heet; wanneer we als samenleving investeren in zo’n voorziening, wat levert het ons dan precies op? Het inzicht dat de monitor oplevert kan worden gebruikt om zowel maatschappelijke als financiële sturing te geven aan het initiatief en om het gesprek met potentiële financiers beter te kunnen voeren. De monitor wordt ontwikkeld in een actie-onderzoek met Jillis Kors (onderzoeker van hogeschool Saxion). Bezoekers, vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen actief meebouwen.

Positieve bijdrage
Het Noaberhoes en Landgoed Algoed dragen bij aan sociale kwaliteit in de lokale samenleving en zelfstandig leven voor specifieke doelgroepen. Er worden door Landgoed Algoed en Noaberhoes Windmolenbroek op een vernieuwende manier diensten en activiteiten in de markt gezet. Niet eerder is hiervan beoordeeld wat de maatschappelijke toegevoegde is en hoe deze duurzaam kunnen worden opgenomen in reguliere geldstromen. Wanneer de monitor klaar is, zou dit instrument ook gebruikt kunnen worden voor het ‘doormeten’ van andere maatschappelijke initiatieven.