Afbeelding
Foto:

Gemeente controleert actief bij afhaal- en bezorgrestaurants

ALMELO - Bij verschillende horeca van afhaal- en bezorgmaaltijden in Almelo vond donderdagavond 25 maart een integrale controle plaats om een goed beeld te krijgen van wat er op die locaties speelt. Gemeente en samenwerkingspartners als de politie, douane, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), UWV en de Sociale Recherche Twente gingen na welke activiteiten er plaatsvinden en of dit beeld klopt met de informatie die hierover bij de partners bekend is.

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem dat ook in Almelo speelt. Daarbij vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving.

Kwetsbaar
Tijdens deze coronacrisis weten criminelen eerder kwetsbare horecaondernemers te overtuigen met hen in zee te gaan. Er zijn ook signalen dat foute investeerders juist in deze moeilijke tijd ondernemers met financiële zorgen benaderen. “Als gemeente letten we hier scherp op. We willen dat ondernemers zich veilig voelen in onze stad”, benadrukt burgemeester Arjen Gerritsen. “We zetten sterk in op het voorkomen van pogingen van criminelen om de veiligheid én de leefbaarheid in onze stad te verstoren. Ondernemers die het al zwaar hebben, moeten alert worden op én beschermd worden tégen ondermijning.”

Resultaten
Bij de controle donderdagavond zijn 10 locaties bezocht die eten bezorgen of waar maaltijden afgehaald kunnen worden. De controle gaf de partners een goed beeld van de ondernemers, van wie een aantal zich uitstekend aan de regels houdt en bijdraagt aan een veilige stad met een gezond ondernemingsklimaat. Tegelijk troffen de controleurs ook bedrijven waar leidinggevenden niet aanwezig waren zoals de vergunning voorschrijft of die de hygiëneregels onvoldoende in acht namen. Ook werden aanwijzingen gevonden dat illegaal gegokt werd. Dit vraagt nader onderzoek door de politie. De samenwerkingspartners zullen waarschuwingsbrieven en/of boetes opleggen daar waar regels zijn overtreden.

Gezamenlijke aanpak
De gemeente voert jaarlijks op verschillende plekken in de gemeente, op meerdere, onverwachte momenten dergelijke integrale controles uit. Daarbij werkt de gemeente intensief samen met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost Nederland. Via integrale controles proberen de samenwerkende overheden te voorkomen dat criminelen kans zien illegale praktijken uit te voeren. Door samen te werken kunnen de partners informatie bundelen. Bovendien vergroot het gezamenlijk optreden de kans op succesvolle aanpak van ondermijning.

Afbeelding