Afbeelding
Foto:

EUREGIO zoekt projecten

TWENTE - Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen scholen, kunstenaars of het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de EUREGIO? Zelfs in tijden van Corona is het mogelijk subsidies te krijgen voor grensoverschrijdende activiteiten.

Hoe zo'n uitwisseling ook digitaal kan, blijkt uit het miniproject Scouts Online, dat op 19 december werd uitgevoerd door de Nederlandse stichting 'Aover de Gäöt' samen met de gemeente Bocholt. In het kader van een online spelavond ontmoetten talrijke jongeren elkaar virtueel en gebruikten de tijd tussen de spelonderdelen voor een levendige uitwisseling over het werk van de verschillende scoutingstammen in het grensgebied. Een beschrijving van het project met foto's is beschikbaar op de website van EUREGIO: http://bit.ly/EUREGIO.

Idee gezocht
De verantwoordelijke projectmedewerkers van de EUREGIO helpen initiatiefnemers graag om een goed idee veilig uit te voeren. Lorenz Dik van het EUREGIO-bureau kan per e-mail worden bereikt op info@euregio.eu. In de afgelopen vier jaar hebben rond 600 kleinere grensoverschrijdende projecten financiële steun gekregen. Het subsidiebedrag hangt af van de duur, reikwijdte en de kosten van het project. Tot 15 april 2021 kunnen belangstellende verenigingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) hun projectideeën indienen.

Goede steun
De initiatiefnemers van het project zullen tijdens de uitvoeringsfase intensieve steun ontvangen van het EUREGIO-personeel. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten alsook een goede ondersteuning van de projecten waarborgen. Bij deze projecten is het van belang dat partners uit Nederland en Duitsland het project gezamenlijk van begin tot eind ontwikkelen, uitvoeren en financieren. Het is ook belangrijk dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert. De financiering van dit soort projecten is onderdeel van het INTERREG V A-project "Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied". Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Kijk ook op: www.euregio.eu