Afbeelding
Foto:

Ga netjes om met het kostbare drinkwater

TWENTE - Deze maandag was het weer Wereld Waterdag. Ook in onze regio werd stil gestaan bij het belang van veilig, voldoende water. Een eerste levensbehoefte die wereldwijd lang niet altijd vanzelfsprekend is...

Als Nederlanders leven we in een heel gelukkige positie. Wanneer we de kraan open draaien, is het water veilig drinkbaar, van goede kwaliteit én altijd beschikbaar. Er is zelfs zoveel water beschikbaar dat we het toilet er mee door kunnen spoelen, nog een luxe die een aanzienlijk deel van de armste globale bevolking moet ontberen.


Veel werk
Het zorgen voor voldoende veilig water is een belangrijke taak van het Waterschap Vechtstromen. Maar ook wij als inwoners kunnen en moeten onze verantwoordelijkheid nemen op dit vlak. De kosten voor rioolwaterzuivering nemen namelijk nog steeds jaar op jaar toe. Dit komt onder meer doordat mensen nog te vaak dingen in het riool gooien die er niet in thuishoren. Uiteenlopend van de bekende vochtige doekjes die - ondanks wat er op het etiket staat - zéker niet doorgespoeld moeten worden. Maar ook bijvoorbeeld huishoudelijke chemicaliën, olie, verf en andere items worden vaak nog achteloos doorgespoeld. Ook lozingen op het oppervlaktewater zijn nadelig. Het Waterschap Vechtstromen is dan ook alert op illegale lozingen en de straffen hiervoor zijn fors.


Innovatie
Het Waterschap investeert verder ook in innovaties samen met andere kennispartners. Onder meer om bijvoorbeeld medicijnresten uit het water te filteren, maar ook voor het terugwinnen van kostbare grondstoffen die nog in afvalwater zitten.