Afbeelding
Foto:

Jeugdfonds Almelo is zichtbaarder dan ooit in deze crisistijd

ALMELO - Bijna één op de tien kinderen leeft in een gezin waar door financiële problemen het gevaar van sociale uitsluiting groot is. Vrijwilligersorganisatie Jeugdfonds Almelo zorgt ervoor dat alle kinderen/jongeren tot en met 20 jaar uit de gemeente Almelo mee kunnen doen op school, bij sport en bij culturele activiteiten.

Het Jeugdfonds Almelo bereikt steeds meer kinderen. Echter is niet iedereen die hulp kan krijgen op de hoogte van de mogelijkheden die het fonds biedt. Ook is er schaamte om de hulp van het Jeugdfonds in te roepen. Dat is jammer voor de kinderen van ouders die, om welke reden dan ook, in de knel zijn gekomen. Het Jeugdfonds richt zich op hulp aan kinderen en stelt hen centraal bij de vraag hoe geholpen kan worden.

Voor en door Almeloërs
Alle Almelose kinderen moeten kunnen sporten, zwem- of muziekles volgen, schoolspullen kunnen kopen of hun verjaardag kunnen vieren. Met hulp van de Gemeente Almelo, sponsors en vrijwilligers is het gelukt in het afgelopen jaar alle aanvragen voor kinderen in financiële nood toe te kennen. Door samenwerking met plaatselijke bedrijven werd het mogelijk in de coronaperiode kinderen te voorzien van laptops of andere apparaten om onderwijs op afstand te kunnen volgen.

Aanvraag doen
Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan nu heel eenvoudig via de nieuwe website van het Jeugdfonds Almelo, www.jeugdfondsalmelo.nl. Ook een intermediair zoals een docent, huisarts of sportbegeleider kan helpen bij het indienen van een aanvraag. De steun is altijd in natura. Dit kan zijn in de vorm van schoolspullen, sportkleding, betalen van de contributie of in overleg met de school betalingsafspraken maken. Armoede mag geen reden zijn om niet deel te nemen aan activiteiten die voor kinderen heel normaal zijn. Geen enkel kind mag aan de zijlijn staan. Jeugdfonds Almelo wil alle kinderen mee laten doen!