Afbeelding
Foto:

Biebelmoand

Van 24 janewoarie tot 21 februoarie he’j ‘n ”Moand van ’n Biebel”, oetgoande van nen bessen plear christelijke organisaties. Doel is um ’n Biebel een poar wekke in de schienlöchte te zetten. D’r zeent allenig in oons laand al heel völle vertalingen, te beginnen met de Heliand, (negende eeuws-Nedersaksisch), de Pieter Keur-Biebel, en ’n Staten-Biebel oet egewen in 1637. Nit allenig historisch oarfgood, mer nog aait her en der in gebroek. Depe duur edrungen in oonze sproake, in sprekwöare en gezegdes. Den Biebel hef miljoenen leu leazen eleard, in Riessen wör (wordt?) noa ’t etten een compleet hoofdstukke of een gedeelte eleazen, te beginnen biej Adam, tot en met het prachtige slot oet de Openbaringen. Duur de eeuwen hen kömmen d’r “hertalingen” zoas “de herziene Statenvertaling”. Het Nederlands Bijbelgenootschap hef nen helen hoop aandere vertalingen oet ebrach. Dit joar keump d’r wier ne nieje vertaling. En dat is prima, elk meanske hef rech op ne sproake den biej um past, of dat now stroatttaal is, moderner of oolderwetser, deftiger of populairder. Dus ook nen Biebel in ’t Frees, ’t Grönnings, ’t Zeeuws en ’t Tweants! Doar keump onmuendig völle biej kieken. Wat zeg de grondtekst in Grieks, Hebreeuws en de volkstaal van destieds: het Aramees, dat Jezus zelf ook spreuk (Hee dee dus plat!) Is letterlijk vertalen ook leasboar vertalen, sprek iej de leu an met Gij of Du of jij of iej? Vandoar dat professor doctor Anne van der Meiden as theoloog en platsprekker zich leut adviseren duur nen club van deskundigen én duur Jan en alleman: via ’n Baans en RTV- Oost konden de leazers en lusteraars zeggen wat ze d’r van dachen. En dan mu’j aait schipperen tusken feiten en woedöanig a’j dee feiten dan an de man of vrouw brengt. Nemt dat ene zinnetje oet de Statenvertaling: “En het geschiedde op den tweeden eersten sabbat dat Hij door het gezaaide ging”. Of de rooms-katholieke Willibrordvertaling: “Eens ging Hij op een sabbath door korenvelden”. In Bijbel in gewone taal: “Op een keer liepen Jezus en zijn leerlingen door de korenvelden”. Wat wör dat in het Tweants? Nen taalgelearden stealden vuur: “En Jezus gengelden met zinne möage oawer ’n es”. Mooi Tweants, mear toch té popi-jopi. Het wör aldus: “Ees ’n moal gebeuren ‘t, too Jezus duur ’t korenveald waandelden, dat ziene leerlingen oaren leupen of te roppen.” ‘n Grunninger Biebel maakt d’r dit van: “’t gebeurde ais op n sabbat dat e tussen stokken koorn deurlaip. Zinne leerlingen tepten oaren”.
Noa zinne pensionering begun Van der Meiden elken moarn um 6 uur alverdan te vertalen. Roew geschat 800.000 wöare! En zo kregen viej nen Biebel in oonze modersproake. Tied vuur een monumeant...?

Gerrit Kraa