Afbeelding
Foto:

Lord of the Ringweg

In Swindon in Engeland ligt de keukeligste rotonde van Europa. Den besteet oet vief minirotondes dee um nen middelrotonde ligt. Nen viefslagsrotonde dus. En doar mu’j ook nog links umhen, behalve um den middelsten, woer’j rechts umhen mut. De leu doar neumt em de ‘Magic Roundabout’. Ze maakt der zelfs YouTube-filmkes van. En gräpkes dat wat leu der op verhongert umdat ze neet binnen twee wekken ’n oetgank könt vinden.

Rotondes (neehee, et is RO-tonde, nit RON-tonde, wo vake mu’k dat nog zeggen!) zint mooie dinge. Iederene jag dezelfde kante oet en nums hooft te stoppen. Wee dat bedacht hef mut een lintje. As et neet vuur et idee was, dan wal vuur et vertrouwen in de leu: a’j mekoar een betten de wille loatt kan iederene zo verdan jagen. Dat is non net et probleem, leu loatt mekoar de wille neet. Ze wilt allemoal eerst. Dus krie’j asnog vuurvlegers, opstoppingen en hellige köppe.

Opstoppingen ha’w in Riessen ook al met de stoplechten. Dus oaveral rotondes in edreeid. Wiej hebt der inmiddels mear as twentig. Twentig! Wo smek oe den, Swindon! In et hele Riessen is gin stoplecht mear te vinden. De lesten stunden op de krusing Hogenpad – Ealsenerstroate. Dee hebt ze denk ik gewoon vortehaald um stoer te doon. Inmiddels zi’w duur alle rotondes länger onderweg as wa’w ooit vuur dee poar stoplechten mosten wochten.

Allemoal symptoombestrieding, trouwens. Et probleem is dat iederene vuur ieder wissewasje meant ’n auto neudig te hebben. Wichter noar skole brengen? Alloh, gauw met ’n auto, want vuur fietsen is et völs te drok op de weg! Leavensgevöärlik! De grap is dat as iederene de wichter non noar skole leut fietsen, dat meskeen wal 60% van al et autoverkeer zol skealen. Mer ik zin nit vuur et denkwoark geboren. Denk ik.

Leevst mu’w ook nog van dee grote ofzichtelike Amerikaanse hondehukke. Doarin zit iej dan zo hoge da’j de kleine kinderkes in ’n doden hook hebt. En ze hebt zo’n gebulderte in de piepe (dee auto’s) da’j niks heurt van dee krakende spillebeentjes a’j der ene onder kriegt. Hoh, wat ’n mooi geluud toch hè! An de kanten trouwens, want et is zoaterdagmorgen en ik mut et verkeer bie de Jumbo nog ontregelen met minnen belacheliken RAM. Met anhanger! Ik eerst!

Bie dee duvelsrotonde in Engeland gebuurt non inderdaad minder ongelukken. Dat kump vuural duurdat iederene der zik kroepend en krioelend oaverhen knooit van bangigheid. Lik et toch een betten op ’n Hogenpad-Elsenerstroate.

Wördt et doar neet es tied vuur ne rotonde? Vuur et verhongeren kö’j anleggen bie Neef.