Nieuw fonds voor kunstdeelname van senioren

TWENTE - Deze week lanceerden het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.

Dat hieraan grote behoefte is, blijkt uit onderzoek door Ruigrok NetPanel in opdracht van de drie fondsen. 74% van de Nederlanders van 60 jaar en ouder lijkt het leuk om (weer) actief kunst te beoefenen. Fotograferen (43%), een instrument bespelen (25%), schilderen of tekenen (25%) zijn favoriet.

Zinvolle tijdsbesteding
Ouderen verwachten dat de activiteiten plezier geven en kijken ernaar uit om samen met anderen met kunst bezig te zijn. Zij geven daarnaast aan dat ze kunstparticipatie zinvolle tijdsbesteding vinden. Bovendien houdt het ze scherp. De voornaamste belemmeringen voor deelname zijn lichamelijke beperkingen en de kosten. Lang Leve Kunst projecten voorzien in het verminderen van juist deze belemmeringen en richten zich vooral op zelfstandig wonende ouderen. Het Lang Leve Kunst Fonds draagt zo bij aan de kwaliteit van leven van een kwetsbare groep.


Twents Zilver
In Twente hebben we al een tijdje ervaring opgedaan met kunstbeoefening door senioren. Zo zette de Kaliber Kunstenschool het project Twents Zilver op. Hierbij worden senioren gekoppeld aan jongere kunstenaars, musici en andere creatievelingen. Zij komen dan op verzoek bij de mensen thuis. Bijvoorbeeld om samen in muziek- of kunstvorm hun levensverhaal vast te leggen.