Afbeelding
Foto:

Provincie koopt vieze veebedrijven straks op

TWENTE - De opkoopregeling voor veebedrijven bij kwetsbare natuurgebieden is deze week geopend. Tot en met 28 februari kunnen bedrijven zich aanmelden voor deze regeling.

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor de Provincie Overijssel om veebedrijven op te kopen en te sluiten rond de Overijsselse Natura 2000 gebieden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een vrijwillige regeling; er is vooralsnog geen enkele dwang om te verkopen. Wel kán dit aantrekkelijk zijn voor ondernemers die toch al overwegen om hun bedrijf te stoppen. Doel van de regeling is om de stikstofbelasting op deze kwetsbare natuur terug te dringen. Eén van de voorwaarden is dan ook dat een bedrijf meer dan twee mol stikstofdepositie moet hebben op Natura 2000. Oftewel: een bedrijf moet ook echt concreet vervuilend zijn om opgekocht te worden. Voor de eerste ronde aankopen is in totaal 7,5 miljoen euro beschikbaar. Kijk op: www.overijssel.nl