Afbeelding
Foto:

Door regelingen een betere toekomst voor boeren

TWENTE - De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. "Veel boeren hebben in hun beleving het plafond van hun mogelijkheden bereikt, terwijl de samenleving steeds hogere eisen stelt. De stikstofcrisis maakte de bedrijfsvoering al ingewikkeld. De coronacrisis kwam daar nog overheen.”

Boeren ageerden in het achterliggende jaar op allerlei manieren tegen milieuwetgeving, verdere eisen vanuit de samenleving, overheidsvoorschriften en de beperkte beloningen voor hun inspanningen. "Die pijn en onzekerheid heb ik gevoeld”, schrijft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw en Natuur in het artikel. Hij bezocht het afgelopen jaar fysiek en digitaal diverse boeren om hun verhaal aan te horen. "Het is tijd voor een eerlijk verdienmodel voor de agrarische sector. Een verdienmodel dat standhoudt voor de langere termijn en waarbij agrariërs hand in hand met een gezonde natuur kunnen voortbestaan."


Oproep minister
Ten Bolscher is blij met middelen en programma's die vanuit het Rijk beschikbaar zijn of in de pijplijn zitten. "Denk daarbij aan een verduurzamingsregeling, een opkoopregeling, een omschakelfonds en mogelijke fondsen voor extensivering.” De provincie speelt vaak een rol bij de praktische uitwerking van deze regelingen. Er is meer ruimte gekomen voor provincies om oplossingen te bedenken voor specifieke regionale problemen, zoals de toenemende droogte in Twentse natuurgebieden in combinatie met de hoge stikstofdepositie vanuit Duitsland. Verder is er meer oog voor het benutten van het vakmanschap van ondernemers, omdat doelen centraal komen te staan en minder de middelen. "Ik roep landbouwminister Schouten graag op om daar ruim de mogelijkheden voor te bieden", aldus Ten Bolscher.


Agro&Food
De provincie Overijssel investeert zelf ook, zoals met de inzet van erfcoaches die advies geven over de toekomst van bedrijven. Verder heeft de provincie een Agro&Food-programma. "Via dit programma zoeken we manieren om extra inspanningen van agrariërs voor maatschappelijke opgaven beter te belonen. Geen subsidie maar een financiële vergoeding voor de geleverde prestatie en het vakmanschap is het uitgangspunt.” Ten Bolscher verwacht ook het nodige van het landbouwakkoord dat, na een aangenomen motie in de Tweede Kamer, dit jaar uitgewerkt wordt.