Afbeelding
Foto:

Onafhankelijke cliëntondersteuning in Overijssel

TWENTE - Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Die helpt om uw vraag of probleem rondom zorg en ondersteuning onder woorden te brengen? Iemand die naar u en uw naasten luistert? Die u op weg helpt? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken? Dan kunt u gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat kan een cliënt­ondersteuner voor u betekenen? Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen kost u niets.


Hoe krijgt u steun?
Als u indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft, dan kunt u in heel Overijssel bij Zorgbelang Overijssel terecht door te mailen naar clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl of te bellen met 074 - 2913597. Gaat het om zaken die via uw gemeente lopen, zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of participatie, dan verschilt de aanpak per gemeente. Als u contact opneemt met uw gemeente dan verneemt u bij welke organisatie u terecht kunt. Woont u in Enschede, Hardenberg, Kampen, Losser, Ommen of Zwolle, dan kunt u zeker bij Zorgbelang Overijssel terecht!


Adviesraden SD
Alle gemeenten in Overijssel hebben een adviesraad voor het sociaal domein. Deze raden adviseren de gemeenten over ontwikkelingen rond de Wmo, de jeugdzorg en participatie. De raden hebben een zeer belangrijke taak en Zorgbelang ondersteunt hen vanuit de onafhankelijke rol als regionale belangenorganisatie. Het versterken van de regionale voorzittersoverleggen, het organiseren van trainingen en cursussen en het ondersteunen van lokale raden op maat zijn daar voorbeelden van. Daarnaast assisteren zij diverse organisaties met het uitvoeren van hun onafhankelijke klachtenregelingen.