Afbeelding
Foto: David Stassen

Gemeente voert enquête uit over mobiliteit in Almelo

ALMELO - Een goede bereikbaarheid van de stad en de diverse voorzieningen zijn erg belangrijk. Gemeenten proberen op het gebied van mobiliteit altijd een goede balans te vinden tussen de diverse afwegingen en ambities. Met een goede bereikbaarheid, zonder overlast door bijvoorbeeld groot verkeer of auto's. De gemeente wil nu graag van de inwoners horen hoe zij denken over deze thema's.

De gemeente laat onderzoek uitvoeren door studenten van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zij kregen de opdracht om een mobiliteitsplan te ontwikkelen voor Almelo waarin verschillende thema's aan bod moeten komen. Maar voordat je een beleid maakt, is het wél belangrijk om te weten hoe de vlag erbij hangt. Hoe opmerkelijk het ook is, in Nederland hebben we bijvoorbeeld nog relatief weinig inzicht in fietsbewegingen en de motieven van mensen om al dan niet de fiets te pakken. Ook op andere vlakken helpt recent onderzoek de studenten bij het maken van goed gewogen adviezen. Uiteindelijk moeten zij in januari de resultaten presenteren in een adviserend rapport.
Enquêtes
De studenten hebben een tweetal enquêtes opgezet. De eerste vragenlijst gaat over mobiliteit en is in te vullen via https://forms.gle/cbDguVRnfavg37RZA De vragen gaan onder meer over de motieven van mensen om naar Almelo te komen, demografische gegevens, gebruik van het openbaar vervoer en de bereidheid en ervaringen met het gebruik van deelvervoer. Dit omvat het gebruik van vervoersmiddelen die men leent voor korte afstanden, zoals de deel-elektrische auto. Ook wil men weten wat er nog ontbreekt, zoals concrete deelmobiliteit zoals scooterhuur of een gebrek aan fietsvoorzieningen.

Wandelen centraal
In de tweede enquete staan geheel andere vragen centraal. Hier gaat het namelijk over wandelen op verschillende locaties. Dit is op papier natuurlijk de béste mobiliteit: geen uitstoot, geen parkeerruimte, geen overlast en ook nog eens gezond. Deze enquête die in te vullen is via https://forms.gle/uf4NzYwwSYgRUHzD7 kijkt onder meer naar het wandelplezier, veiligheid, bescherming tegen de elementen en zit- en staruimte voor ontmoeting.