Afbeelding
Foto:

Bibliotheek Almelo trekt kort geding in

ALMELO - Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Almelo heeft besloten haar bij de rechtbank Overijssel ingediende verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te trekken. Doel daarvan was de dreigende korting op de subsidie per 1 januari 2021 met € 200.000,- te voorkomen.

Na indiening van het verzoek hebben de coalitiepartijen met steun van andere fracties aangekondigd bij de komende begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een amendement in te dienen dat naar verluidt op een meerderheid in de raad kan rekenen. Het amendement komt tegemoet aan de dringende oproep van de bibliotheek om de ingrijpende bezuinigingen over meerdere jaren uit te smeren. Bovendien komen de in het wijzigingsvoorstel genoemde bedragen dicht in de buurt van de bezuinigingsvoorstellen die de bibliotheek aan de gemeente heeft voorgesteld. Daarmee is de druk op de ketel zoveel afgenomen dat een uitspraak van de bestuursrechter niet langer nodig is. Het bestuur verwacht dat met deze ontwikkelingen een aanvaardbare oplossing van de subsidiekwestie een stap dichterbij is gekomen.