Afbeelding
Foto:

Wierden door naar uitvoerende fase van nieuwe cultuurvisie

WIERDEN - Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Het zijn de spreekwoordelijke krenten in de pap; dingen die bijdragen aan een leuk, kleurrijk en inspiratievol leven. Maar kunst en cultuur zijn ook 'prijzige hobby's', en de gemeente Wierden moet immers ook steeds meer doen met minder geld. Daarom moeten bewuste keuzes gemaakt worden op dit vlak.

Om sturing te geven aan de uitgaven en ambities op dit vlak werkt de gemeente aan de Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2021. De achterliggende visie zelf werd al op 6 oktober door de gemeenteraad aangenomen. Maar nu is de belangrijke volgende stap HOE we dit gaan bereiken.


Brede inspraak
De gemeente organiseerde eerder al een vijftal gerichte bijeenkomsten over thema's zoals de rol van de gemeente in relatie tot kunst en cultuur, het huidige aanbod en cultureel ondernemerschap. Dit leverde veel inzichten op en een breed gedragen visie. Een en ander werd wat bemoeilijkt door de beperkende maatregelen, maar desondanks is Wierden blij met de participatie tot nu toe.


Praat mee
De gemeente nodigt organisaties voor kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties en u als inwoners uit om mee te praten over de uitvoerende aspecten van deze cultuurvisie. Hiervoor organiseren zij op maandag 9 november een webinar vanaf 19.30 uur. Deze gaat over de systematiek van de uitvoeringsagenda. Na aanmelding ontvangt men meer informatie over deelname; aanmelden kan via www.wierden.nl. Praat u niet mee, maar wilt u wel betrokken blijven? Geef dit dan aan bij cultuurmakelaar Eléon de Haas via 06-230 40 169.