Afbeelding
Foto:

Betere preventie voortijdige schoolverlaters in Twente

TWENTE - Twentse onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en gemeenten verlengen de Twentse Belofte. Dit is een belofte aan alle jongeren in Twente die het niet zelfstandig lukt om hun school af te maken of werk te vinden of te houden.

De afgelopen vier jaar heeft deze Twentse aanpak goed gewerkt. Mede hierdoor ligt het percentage voortijdige schoolverlaters in Twente veel lager dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft niet alleen te maken met de aanpak, maar ook met de manier waarop onderwijs, zorg en gemeenten met elkaar samenwerken. June Nods, wethouder Jeugd en Onderwijs van Enschede: "De Twentse Belofte maakt het mogelijk om met zowel onderwijs, zorg als overheid de jongere verder te helpen in het leven. Iedereen verdient tenslotte een kans op een toekomst met perspectief en een zelfredzaam bestaan.” Trudy Vos, lid College van Bestuur van ROC van Twente: "Het belang van de Twentse Belofte wordt in deze tijd flink onderstreept. De coronamaatregelen hebben veel impact op jongeren. Kwetsbare jongeren lopen meer risico op schooluitval of baanverlies. Door de korte lijntjes en snelle samenwerking proberen we deze jongeren juist nu te ondersteunen”.


Jongere aan het woord
Destiny (18): "Dit is al mijn tweede stageadres en weer lukt het niet. Als iets tegenzit, kom ik gewoon niet meer. Of ik word heel boos. Dankzij het Loopbaancentrum van ROC van Twente heb ik nu een begeleider en een hulpverlener van de GGZ. Die werkt zelfs in de school! Ik hoef er dus niet voor te reizen. Ik ben blij met hem, want ik zie het soms echt niet meer zitten. Ik ga binnenkort ook beginnen met een groepstraject op het ROC. Hopelijk kan ik daarna toch weer verder met mijn opleiding". Jongeren zoals Destiny zijn het meest gebaat bij snelle hulp. Vanuit de gemeenten en het onderwijs zijn daarom mensen afgevaardigd die snel en zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Zo blijven de lijntjes kort en de benadering persoonlijk.


Proactief project
Stappen zij bijvoorbeeld over naar een andere school, dan gebeurt dat met een goede voorbereiding en een warme overdracht. Jongeren die op school zitten merken directe steun als ze het moeilijk hebben of dreigen uit te vallen. Vallen zij toch uit, dan krijgen zij meteen een gesprek met school over hun toekomst en hoe ze verder willen. Ook krijgen ze een contactpersoon bij de gemeente. Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs merken dat ze hulp krijgen om aan het werk te blijven.