Afbeelding
Foto:

Cliëntondersteuning voor de zorg nog vaak onbekend

ALMELO - Als ontvanger van zorg loop je helaas vaak tegen uitdagingen aan. Mensen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg, Wmo of Jeugdwet hebben nog vaak grote moeite om de zorg te krijgen waar zij recht op hebben.

Dit concludeert de Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) op basis van in Twente uitgevoerd onderzoek naar cliëntondersteuning, gefinancierd door de Provincie Overijssel. SCOT biedt onafhankelijk cliëntondersteuning. U kunt hier als ontvanger van WLZ-zorg terecht voor steun bij het vinden van passende zorg. De ondersteuners worden bekostigd vanuit de overheid, met als doel om de burger te helpen bij het navigeren van het zorgdoolhof wat er anno 2020 nog steeds is.

Zeker nodig
Het onderzoek toonde aan dat onder meer ouders van kinderen met een handicap nog vaak grote moeite hebben om passende zorg te krijgen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Delen van de AWBZ werden daarbij overgeheveld naar de Wmo. Reden voor SCOT om te onderzoeken hoe het gesteld is met de bekendheid van cliëntondersteuning en hoe deze verbeterd kan worden. De provincie ontving in september een opsomming van kernpunten die leidden tot een aantal aanbevelingen om cliëntondersteuning op alle fronten te verbeteren. Ouders van kinderen met meervoudige problemen en/of met een verstandelijke beperking hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Vaak onbekend
Het meest opvallende resultaat van het onderzoek is dat veel ouders helemaal niet weten op welke hulp zij recht hebben. Zij weten niet waar ze voor die hulp moeten zijn en raken verloren in alle wetten en regels die in Nederland zijn opgesteld. Wat ouders nodig hebben, zo bleek uit het onderzoek, is goede informatievoorziening, zichtbaarheid en bekendheid van organisaties voor cliëntondersteuning, een helder overzicht van mogelijkheden en regelingen, kortere wachtlijsten en vooral ondersteuning om balans in eigen leven te behouden. SCOT heeft in het onderzoek, dat uitgevoerd is door Tanja Diepenmaat en Esther Bouman, volop ideeën opgedaan om het voor ouders overzichtelijker te maken. Zoals het opstellen van een zoekwijzer, een sociale kaart van Twente met een stroomschema, meer bekendheid van cliëntondersteuning en een centraal loket waar ouders terecht kunnen met hun problemen. Zorginstanties moeten beter samenwerken en meer gebruik te maken van elkaars expertise en kennis.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het werk van SCOT op: www.scotwente.nl