Afbeelding
Foto:

Steun voor lokale energie-initiatieven in Overijssel

TWENTE - In onze regio zijn we voortvarend bezig met het uitbreiden van duurzame energieopwekking. Zo werd onlangs de regionale energiestrategie vastgesteld, maar ook op kleinschalig niveau zijn er projecten gerealiseerd de afgelopen jaren. Om ook nieuwe initiatieven te helpen, kunnen zij per 1 mei gebruik maken van financiering uit het Energiefonds Overijssel.

Er zijn in veel Overijsselse steden en dorpen een groeiend aantal bewonersinitiatieven opgezet om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Uiteenlopend van biogasnetwerken tot grotere zonnestroomprojecten. Maar het is wel een uitdaging om van een plan ook echt naar een uitvoerende fase te komen. Hier is vaak concreet geld voor nodig, dat niet altijd beschikbaar is.


Energiefonds
De Provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel bieden vanaf nu de Lokale Energie Initiatieven Financiering (LEI-F) aan via het Energiefonds Overijssel. De partijen hopen dat zo meer lokale initiatieven tot daadwerkelijke realisatie kunnen komen. Hiermee geeft Overijssel ook invulling aan de landelijke ambitie om ten minste de helft van alle duurzame energieproductie in eigendom te laten zijn bij lokale bewoners. Het financieringsproject gaat nu als proef van start met een looptijd van een jaar. Per project kan tussen de 20.000 en 200.000 euro aan financiering aangevraagd worden. In totaal is voor het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Kijk voor informatie op: www.natuurenmilieuoverijssel.nl