Afbeelding
Foto:

Koopzondagen Wierden blijven ongewijzigd na een evaluatie

WIERDEN - De gemeente Wierden doet geen aanpassingen met betrekking tot de koopzondagen. De inwoners zijn tevreden over de huidige invulling.

In januari 2019 voerde de gemeente een nieuwe winkeltijdenverordening in. Deze gaf winkeliers de mogelijkheid om op zondag hun deuren te openen binnen bepaalde kaders. Levensmiddelenwinkels mogen op zondag standaard open van 12.00 tot 18.00 uur. Overige winkels mogen 12 keer per jaar op zondag openen, maar zij moeten dit wel vooraf doorgeven aan de gemeente op twee momenten; uiterlijk voor 15 juni moet dit voor de tweede helft van het jaar en op 15 december sluit de aanmelding voor de eerste helft van 2021.


Evaluatie
Begin dit jaar voerde de gemeente via het platform Ikpraatmee een evaluatie uit om te kijken hoe mensen dit ervaren. Dat deden ruim 1000 inwoners. “Het onderwerp leeft. Daarom hebben we er ook voor gekozen om de inwoners en winkeliers te vragen naar hun ervaringen”, vertelt wethouder Richard Kortenhoeven. Met name de openstelling van supermarkten op zondag lijkt in een behoefte te voorzien. Een ruime meerderheid (57 procent) van de ondervraagden geeft aan wel eens op zondag boodschappen te doen. De mensen die nooit op zondag boodschappen doen, doen dit vooral vanuit geloofsovertuiging of omdat zij ondernemers ook een dag in de week rust gunnen.


Openingstijden
Via een aparte vragenlijst konden winkeliers hun ervaringen delen. “Het algemene beeld is dat winkeliers tevreden zijn. Zowel met het onderscheid tussen de winkels als met het effect van de koopzondag op de omzet en bezoekersaantallen”, vertelt wethouder Kortenhoeven. Over de openingstijden lopen de meningen uiteen. Uit de enquête blijkt dat supermarkten en andere levensmiddelenwinkels liever eerder dan 12.00 uur hun deuren openen. “Met de huidige zondagsopenstelling houden we rekening met inwoners en ondernemers die hechten aan de zondagsrust en komen we tegemoet aan hen die dat niet doen. Dat is het uitgangspunt dat ook in het coalitieprogramma staat beschreven, een vervroeging van de openingstijden past hier niet bij.” Kijk voor de rapportage op: www.wierden.ikpraatmee.nl.