Afbeelding
Foto: Petra Koenderink

Oarfgood Adviesroad

Nog nit zo heel lange eleden bedachen een poar marketingleu det het wal good vuur Riessen zol wean um zik tot Hanzestad te loaten verheffen. Wetenschappelijk oonderzeuk hef oet-ewezen det Riessen vroger ne Hanzestad is ewest. Kan ik vuur een deel wal inkommen, want Hanzestea leaden vake an gröttere rivieren en der wör vuural völle haandel edrewen. Kiekt noar Hindelopen, Kaampen, Deawnter, Zutphen en Doesburg.
Een aander kenmerk van Hanzesteaden is det ze völle historische paanden bezatten en doar zeunig op warren. Kiekt in dee geneumde stea en doar zee-j het respect vuur oolde gebouwen wier en doarmet meender leugstaand van weenkels en angenaam um duurhen te lopen.
Riessen voldut feitelijk an gin ene van de kenmerken, of iej munn de Regge ne belangrieke rivier veenden en welvarend was Riessen nooit; det köm pas noa WO–II duur de calvinistische hard-woarken-en-zeunig-weanmentaliteit, mear ook de dörf um te oondernemmen.
Oonder stedendwinger - mear vearders top-börgemeaster G.J. Smit - maakn Riessen glad woark van oolde gebouwen, vuural ‘n Wal. Hee daagden de leu oet duur te zeggen: “Wilt u er dan zelf wonen?” Det woln de leu netuurlijk nit, vandoar det Riessen nit heel völle oolde gebouwen mear hef. Readen te mear um zeunig te wean op monumeanten. Klensman gung al ten oonder, de netoariswonning vanweage zonnen authentieken Subway (vreselijk wat een gezichte) en kortens steun in de kraante det der sloopvergunning was an-evroagen vuur het oolde stadsboerderiejke hook Eanterweg/Schoolstroate. Het bleek ne vergissing te wean. Architect Berkhof verteeldn miej det het asbest vot mos, umdet ‘r aander dakbeschot op koomp en vearders wordt het op-eknapt met respect vuur de oolde elementen, zo at det in makelaarstaal neumd wordt.
Ik vreuge Berkhof of ze nog wat vernömmen hadden van ’n Oarfgood Adviesroad. Berkhof keek miej een betjen verwoonderd an: “Nee, doar hadden ze nit wat van eheurd.”
En det begriep ik dan wier nit. Dee poar monumeanten dee a’w hebt, wordt dus helemoals nit good in de gaten eheulden. Vuur ’t zelfde geeld had de Bokse binnen nen dag een kroam esloopt en was der een niej huuske op ebouwd.

Loa-w astebleef zeunig wean op wát der nog is. De Walstroate met den mooin boch, de Sing Sing, Entos, Doodstreutje, ’n Schreur, de duukplaanke van ’t zwembad, De Hinn, ’n Hoar-eande, de Rozengaarde/Jan Heedt, de Sikkenstroate, het Hangerad, de Pelmölle en de Scheeldkoarke.
Den Oarfgoodadviesroad mut eens ne moal wakker worden.

Gerard Voortman