Afbeelding
Foto:

Almelo straks weer
stukje duurzamer

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo heeft ingestemd met de Duurzame Energieladder. Een vrij technische benaming voor een uitdagende ambitie: in 2050 wil Almelo een geheel energieneutrale gemeente zijn. Naast het terugdringen van energieverbruik is ook stimuleren van duurzame energieopwekking een belangrijke pijler onder deze ambitie.

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn is het belangrijk om te kijken naar zowel de vraag als aanbodkant van energie. Inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeente zelf doen al veel om hun eigen energieverbruik terug te dringen. Maatregelen zoals het na-isoleren van woningen, gebruik van duurzamer ketels, zuiniger LED-verlichting en andere investereingen werpen al goed hun vruchten af.

Concreet
Almelo neemt met het vaststellen van de Duurzame Energieladder eigenlijk een principebesluit. Het geeft aan dat de ontwikkeling van wind- en zonne-energie in de stad mogelijk is. In het noorden van de gemeente kunnen dan zonnepanelen en windmolens geplaatst worden en het gebied rond de Leemslagenplas is bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Door concrete gebieden aan te wijzen als een soort van 'energiecentrale' voorkomt de gemeente ook dat er her en der wildgroei gaat ontstaan van energieprojecten. Liever één keer geschikte locaties aangeven die dan gebruikt kunnen worden, in plaats van telkens weer aparte besluitvorming en bijbehorende bezwaarprocedures, zo is de gedachte.

Wat komt er?
De gemeente Almelo zet in totaal in op zo'n 100 hectare aan zonneparken, waarvan inmiddels 40 hectare gerealiseerd is. Ook komen er zo'n 3 tot 5 windmolens. De gemeente draagt zo ook bij aan de bredere Regionale Energie Strategie Twente. De gemeente benadrukt dat er in deze plannen nog geen exacte locaties aangewezen zijn, maar alleen gebieden. Wanneer er concrete behoefte is aan zonneparken kunnen initiatiefnemers binnen deze kaders hun eigen plannen indienen. De gemeenteraad stemde uiteindelijk met 20 van 22 stemmen voor het plan.