Afbeelding
Foto:

Steeds beter grip op handhaving leerplicht

TWENTE - De afgelopen weken was er weer veel te doen over het onderwijs; over mogelijke sluitingen door de corona-uitbraak en uiteraard de uitdagingen om klassen draaiende te houden met steeds minder docenten. Toch mogen we ondanks dit alles trots zijn op het Nederlandse onderwijs, dat mede dankzij de leerplicht hoog aangeschreven staat.

In 1900 werd de Wet op de Leerplicht nipt aangenomen in Nederland. Vanaf toen werden alle kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht om onderwijs te volgen. Toen nog met de typische uitzonderingen van de tijd: boerenjongens waren vrijgesteld en ook dochters die voor een gezin moesten zorgen. Ook kinderen van bijvoorbeeld schippers, zigeuners en kermisvolk waren nog niet verplicht om naar school te gaan. Dit alles veranderde in 1969 met de nieuwe leerplichtwet. Door de jaren heen volgden verdere verlengingen van de schoolverplichting.


Huidige situatie
Inmiddels kent Nederland een zeer ruime en goed doortimmerde leerplichtwet, waarbij kinderen vanaf hun vijfde naar school moeten. Sinds 2007 is het zo dat jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald - een diploma op minimaal MBO-niveau 2, HAVO of VWO - tot hun achttiende verplicht zijn om onderwijs bij te wonen.


Beter grip
Dankzij nauwe samenwerking tussen gemeenten, scholen en handhavers lukt het steeds beter om jongeren op school te houden en met de juiste papieren de samenleving in te sturen. Goed onderwijs is namelijk erg belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt, maar ook het perspectief om door te kunnen leren.


Brede aanpak
Het meest succesvolle instrument om problemen zoals spijbelen tegen te gaan is een goede ketenaanpak. Vaak is spijbelen namelijk een symptoom van een bredere problematiek, zoals een slechte thuissituatie of een jongere die kampt met aanvullende factoren zoals psychische problemen. Door samen met andere partners in een vroeg stadium in te grijpen kunnen kinderen en gezinnen passende hulp krijgen. Dit voorkomt dat de situatie escaleert en jongeren zich helemaal af zouden keren van het onderwijs dat oh zo belangrijk is voor de rest van hun leven.