Afbeelding
Foto:

Overijssel staat vaker in de file

TWENTE - De filezwaarte op de Overijsselse rijkswegen is afgelopen jaar verder toegenomen. Het is het vijfde jaar op rij dat we meer in de file stonden. In 2019 was de filezwaarte ruim 4 procent meer dan in 2018. Wat zijn de oorzaken en wat kunnen we er tegen doen?

De cijfers van de Provincie Overijssel geven een duidelijk beeld van de huidige situatie op de rijkswegen: we staan vaker in de file. De belangrijkste oorzaak van de toegenomen files is simpel: er zijn ook steeds meer mensen op de weg. Dit was bijvoorbeeld ook de reden dat we juist tijdens de economische crisis een daling zagen; er werd minder vervoerd en ook waren minder mensen op pad voor woon-werkverkeer.

Het fileplaatje
Voor Twentse automobilisten gaat het volgende feit geen verrassing zijn: de A1 tussen Deventer en Twente is het grootste fileknelpunt van de provincie. Goed voor 646 uur file in 2019, met een totale lengte van ruim 5.600 kilometer. Het aantal files hier was in 2019 ruim tien procent hoger dan in 2018. Hierna volgen de A28, A35, N50, N35 en A32 qua drukste wegen.

Blijven investeren
De Provincie Overijssel blijft werken aan de bereikbaarheid, ook samen met andere partners. Investeringen vanuit het Rijk hebben zo ook een positieve uitwerking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de A28; tot 2011 het drukste punt qua file. Een uitbreiding van de rijstroken zorgde hier voor afname van de files.

Gedragsverandering
De A32 staat bovenaan het lijstje qua files door ongevallen; 49 procent van de files komen door een ongeval. Op alle ándere wegen is de toegenomen drukte de belangrijkste oorzaak van meer files. Met gedragsbeïnvloeding valt dan ook veel winst te behalen. In Twente zijn we al druk bezig om bijvoorbeeld mensen te bewegen thuis te werken, het OV te pakken en de spits te mijden door op een ander tijdstip te reizen.