Afbeelding
Foto: Shutterstock

Gezamenlijke nieuwe aanpak asbestdaken

TWENTE - Het Rijk, de provincies en gemeenten blijven de komende jaren druk bezig om asbesthoudende daken aan te pakken. Afgelopem week werd een nieuwe samenwerkingsverklaring getekend om dit verder te stimuleren.

Er zijn ook in Overijssel nog veel asbesthoudende daken te vinden, hoewel onze provincie het wel beter deed qua sanering dan in veel andere regio's. Dit is ook wel nodig om uiteindelijk al het asbest weg te krijgen. Op dit moment ligt er in Overijssel nog zo'n acht miljoen vierkante meter asbesthoudend dak. De afgelopen jaren is dankzij de voortvarende Overijsselse aanpak al zo'n vier miljoen vierkante meter gesaneerd.


Uitdaging
De overheden hebben echter wel een flinke uitdaging om mensen over te halen hun object te saneren. Het geplande verbod op asbestdaken is namelijk van de baan.


Bewustwording
De overheden hopen mensen ook vooral bewust te maken van de risico's die asbest met zich mee kan brengen. Hoewel asbest in daken doorgaans geen direct gezondheidsrisico vormt, kunnen de vezels bij branden vrijkomen wat wel risico's oplevert. Ook wordt gekeken of de sanering van dit soort daken gekoppeld kan worden aan het uitvoeren van andere maatregelen, zoals het beter isoleren van het dak of plaatsing van zonnepanelen.


Nieuw fonds
Ook komt er een nieuw landelijk subsidiefonds, waar particuliere dakeigenaren een gunstige lening kunnen krijgen om de vervanging van het asbesthoudende dak te financieren. Het fonds is vooral bedoeld voor eigenaren die niet bij de reguliere banken terecht kunnen. Het Rijk draagt in totaal 12 miljoen euro bij aan dit fonds. De Provincie Overijssel heeft echter nog niet formeel besloten of zij hier ook aan deel zullen nemen of zélf een fonds starten. Hiervoor is namelijk ook al ruim 6,25 miljoen euro gereserveerd.