ZGT Almelo
ZGT Almelo Foto: archief

Twentse zorgsector tekent convenant

TWENTE - Digitale uitwisseling van medische informatie van de patiënt is in de regio Twente al jarenlang een belangrijk aandachtspunt bij de zorgverleners en dat wordt ondersteund door ZorgNetOost. In de regio zijn huisartsen en apothekers al vele jaren digitaal met elkaar verbonden. Er is nu een volgende stap gezet door de digitale uitwisseling van medicatievoorschriften vanuit de ziekenhuizen ZGT en MST en de openbare apothekers.

Het afgelopen half jaar heeft een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de ziekenhuizen ZGT en MST, de coöperatie Twentse Apothekers Organisatie -UA (TAO-UA) en ZorgNetOost (ZNO) afspraken gemaakt over het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP van de tweede lijn naar de eerste lijn. Deze regionale afspraken zijn beschreven in het Convenant verzenden digitaal medicatievoorschrift Twente dat op 27 februari is ondertekend door de betrokken partijen.

Voordelen voor patiënt
De samenwerking betekent dat medicatievoorschriften via het LSP (Landelijk SchakelPunt) verstuurd worden van het ziekenhuis naar de apotheker en/of apotheekhoudend huisarts. De Twentse zorgverleners houden in het convenant rekening met: onnodige labelwisselingen, het monitoren van therapietrouw, het waarborgen van een compleet medicatiedossier bij huisartsen, medische specialisten, apothekers en thuiszorg. Daarnaast heeft de patiënt voordeel van het convenant door eenduidige leveringsafspraken over bezorgen, afhalen, levering bij buren en van het gemak bij tijdelijk niet leverbare middelen, bestellingen, voorbereidende therapieën bij ingrepen of de nazorg daarvan. Kortom, een mooie stap in het belang van de patiënt.