Afbeelding
Foto:

Theatergroep RAAM speelt DAM

ALMELO - In dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding van Almelo herdenken is het passend om even stil te staan bij het stilstaan. Met andere woorden: wat gaat er in je om als je daar staat, op het Wethouder Van Dronkelaarsplein of op de DAM in Amsterdam?

Het toneelstuk DAM is geschreven door Sanne Vanderbruggen (BOG Amsterdam) en is een ode aan het herdenken. Waarom staan we stil op 4 mei en hoe beleven we die dag? In dit stuk belicht Toneelgroep RAAM de diverse kanten van het herdenken door in de hoofden van de herdenkers te kijken. De spelers worden daarbij begeleid door een zangeres en een pianist.

Respect
Herdenken onder tijdsdruk blijkt niet eenvoudig. Je gedachten laten zich op zo'n moment moeilijk richten en schieten alle kanten op. Van ‘Hitler’ en ‘oorlog’ naar ‘macaroni’ en ‘bakpapier’. En toch is iedereen in de eerste plaats gekomen om respect te tonen. De tekst van DAM heeft, ondanks de serieuze context, ook een komische noot en een luchtige toon, die uitblinkt in ritme, bijvoorbeeld in de zin: ‘Iedereen staat stil. Behalve de duiven die weten van niks.’ Zeg de zin eens hardop en hoor hoe prachtig dat metrisch loopt: Be-hál-ve de duí-ven die wé-ten van níks.


De voorstellingen
Op 26 maart en 1 april om 20.15 uur is DAM te zien in Theater Hof 88. Op 5 april om 15.00 uur is de voorstelling ook te zien en is er na de voorstelling de gelegenheid om aan te schuiven bij het buffet van (grotendeels) biologische gerechten. Kosten bedragen 13,50 euro. Opgeven hiervoor kan via raambuffet@gmail.com.