Afbeelding
Foto: Maartje Brockbernd

Collecte voor de Hersenstichting

WIERDEN - Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vond in de gemeente Wierden de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft bijna € 8.000 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting bedankt de gevers voor hun bijdrage en de vrijwilligers voor hun inzet.


Giften nog steeds welkom
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Foto: Maartje Brockbernd