Afbeelding
Foto:

Almeloërs moeten vaker de fiets pakken in 2040

ALMELO - Fietsen heeft veel inherente voordelen, zowel voor de fietsers als voor het milieu, de bereikbaarheid en andere factoren. Het is niet alleen gezond, maar het zorgt ook voor minder drukte op de Nederlandse wegen en het is beter voor het milieu. Organisaties zoals de gemeenten en Fietsersbond werken dan ook volop aan het stimuleren van fietsgebruik als alternatief voor de auto. Zo ook in Almelo.

In 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in. Die wet verplicht alle gemeenten een visie te maken voor de toekomst van de stad: de Omgevingsvisie. Hierin komt te staan hoe Almelo zich in de toekomst wil ontwikkelen om daar prettig te wonen, te werken en de vrije tijd door te brengen. Om die visie te kunnen opstellen vraagt de gemeente aan inwoners, ondernemers en andere betrokkenen mee te denken. Om hieraan een bijdrage te leveren heeft de landelijke fietsersbond de fietsvisie 2040 opgesteld. Dat lijkt nog erg ver weg maar regeren is vooruitzien.

Fietsvisie
De Fietsersbond afdeling Almelo denkt dat voor een prettig leefklimaat in Almelo het gebruik van fietsen heel belangrijk is en heeft daarom de fietsvisie 2040 voor Almelo opgesteld. Deze donderdag is de eerste bijeenkomst gehouden over de visie, waarbij mensen in de bibliotheek mee konden praten. Doel was om nog meer goede ideeën in te zamelen voor het stimuleren van fietsgebruik de komende jaren.

Fietsstimulering
Voor gemeenten is fietsstimulering een belangrijk thema. Het levert veel voordelen op voor de gezondheid van inwoners, maar ook is het positief voor het leefklimaat in de stad wanneer meer mensen bewust kiezen voor de fiets. Om dit vervoermiddel nog aantrekkelijker te maken is echter wel veel flankerend beleid en infrastructuur nodig. Zo moeten wegen veilig zijn en voorzien zijn van goed asfalt, maar ook de beschikbaarheid van voldoende veilige fietsparkeerplekken draagt hier aan bij. Ook voor langere ritten is de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto. Zo werd veel geïnvesteerd in de aanleg van de Fietssnelweg F35 tussen de grotere Twentse plaatsen. Dit is hoogwaardig asfalt waar de fietser veel voorrang heeft. In combinatie met de snellere elektrische fietsen is dit een goede optie voor woon-werkverkeer.