Afbeelding
Foto:

BLOKKEERTUKKERS

Et is wier de tied van et joar dat volwassen leu zik met 'n broes op 'n bek vuur de hele wearld te kakken zett. WANT ONZE MOOIE KULTUUR WORDT UITGEVAAGD, brult ze terwiel as ze in een völs te strak päkken oaver stroate zwalket. Dat mu'w allemoal mer mooi vinden. Want in dit oh zo vrieje land mu'w ons gewoon anpassen.

Zwarte Piet mag nit mear. Poeh wat ne ellende! Nit et hele Suntekloasfeest is verkeerd, nee, et geet enkel um den olden baas zien moat. Dat den der pas zo'n 150 joar terugge bie is ekömmen en dus helemoal nit zonne lange traditie hef, doar heur iej gin menske oaver. As et oe echt um olde traditie te doon was en nit um et recht um leu bewust vuur de skennen te skuppen (SAMENleaving en zo), zo'j dus helemoal gin Zwarte Piet mutten hebben. Dan heten Suntekloas gewoon Wodan en zinne helpers nit Piet, mer Heugen en Meanen en hadden ze nen snawel en vearen. MER ZWARTE PIET IS ONZE EEUWENOUDE TRADITIE!

Kinder maakt et gin klap oet of ze non kado's kriegt van nen vadsigen ansteller met skoonsmear um 'n snoeten of zonder. As ze mer kado's kriegt. Want al vanof et ogenblik dat ze der achterhen komt kieken wördt et materialisme der in ehöwwen. Twee wekke leden nog jöarig ewest? Maakt niks oet, dee kado's is ons Fritsken alwier op oet ekekken. Kopen! Kopen! De grote geldwolverige winkels strieket zik gniffelend de hande samen. Black Friday Deals! Want wiej loat de longen met etzelfde gemak heel gearne noar löage Amerikaanse tradities hangen.

Deezelfde kultuurskreeuwers holdt de lippe ook stief dichte as et um et Twents geet. Dat wat pas écht kultuurgood is en echt identiteit gef. Wat ooit de vuurnaamste sproake van Europa was en woer'j nums kwoad met doot. Woer'j et hele joar duur plezeer van hebt, woer'j oe nit apart vuur hoovt an te trekken en wat de saamheurigheid pas echt anwakkert. De sproake en et gedachtengood van oewe vuurolden. Woer as van bewezen is dat et good is vuur de harsens en wat oe ontvankeliker maakt um wier andere sproaken te learen. Mer nee, Twents mu'w zo rap meugelik vanof. Hollandse eenheidsworst, liekvörmig en metloperig. Kultuurmoord woer as gin menske zik drok umme maakt.

De kinderkes magt enkel in snedig glad-ehoarked Hollands um kadootjes bedelen. Met dik accent, dat wal. Better halfbakken Hollands as good plat. Dat dee kinderkes doarduur nog altied duur de rest van et land met 'n nekke wordt an ekekken maakt niks oet. Onse kinnen kunn wel so goed nillands!

Woer zint dee blokkeer-Tukkers?