Afbeelding
Foto: René Molendijk

Almelo werkt nauwer samen met Waterschap

ALMELO - Wie Almelo zegt, zegt water. Als waterstad is het belangrijk om in te springen op de vele ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van het water. De gemeente Almelo intensiveert daarom ook de samenwerking met het Waterschap Vechtstromen.

Almelo is bij uitstek een waterstad. "Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan", stelt bestuurder Hans van Agteren van waterschap Vechtstromen. Door krachten te bundelen, een gezamenlijke agenda te hanteren en afspraken te maken over uitvoering willen het waterschap en de gemeente het profiel van Almelo Waterstad verder versterken. Wethouder Eugène van Mierlo: "Zowel door ons te richten op het plezier dat water ons geeft als door voorbereid te zijn op de gevolgen voor onze stad van de klimaatveranderingen." Afgelopen maandag ondertekenden beide bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

Uitdagingen
De gemeente en het Waterschap zien niet alleen grote voordelen in de onderlinge samenwerking, maar ook in het actief betrekken van burgers, bedrijven en organisaties bij deze thema's. Het klimaatadaptief maken van de stad is immers iets waar breed draagvlak én brede investeringen voor nodig zijn. Almelo ziet nu al bepaalde uitdagingen; zo kan te veel regen op piekmomenten zorgen voor overlast. Maar te weinig water is weer funest voor het stedelijk water. In droge perioden is het gewenst het water juist extra lang te behouden om het te kunnen gebruiken.

Herinrichting Aa
Daarnaast gaan de beide partijen samenwerken aan de herinrichting van de Almelose Aa, die dwars door de binnenstad stroomt. Belangrijk is dat het water in de binnenstad, waaronder ook dat in de stadshaven, helder, schoon en veilig moet zijn. Gemeente en Waterschap willen verder onderzoeken of het mogelijk is om de inzameling van medicijnen te optimaliseren en inwoners bewust te maken van het belang van het goed inzamelen van medicijnen. Medicijnresten komen nog te vaak in het milieu terecht, met alle problemen van dien voor bijvoorbeeld dieren en de kwaliteit van het water.