Afbeelding
Foto:

Op 'n trad

Vleen wekke mozze viej oarns hèn. Honderd kilometer in de richting van de Raandstad, nen auto vol Riessenders. Nee, nee, ik zin nit van plan naams te neumen. Want dan krie'j dreks gerefelte: oetdujen, oawer wee a'j het hebt. En woerumme zin ik nit van plan um dat refelen te bevorderen? Za'k oe dudelijk maken.

Ik neume een poar naams dee nit heurden biej de leu dee ik oawer de A1 moch transporteren. Stel, ik herhale, stel, dat ene dan dee passagiers de naam Baan dreug. In het niejste tellefoonbook stoat leefst 129 Baans. Ik wazze van plan um een onderwerp an de orde stellen in 'n eersten regel van dissen column. As ik direct doarop de naams har eneumd van de passagiers, ha'j dreks de roemruchte vroage kloar: "Baan…? Wavonnen Baan?" Op nen verjoardag geet dat ook krek zo. Dan zi'j twee kommen koffie met een taartjen en een möpke en nog twee consumpties wieter vuur a'j an de volgende vroage tookomt: "en wat wo'j ook awier vertellen?" En dan heb iej het allenig nog mear oawer éne van de metreaizigers ehad. Baan… Is dat ne Tojje? Ne Russe? Ne Seain? Ene van Lapot? He'j het oawer Dröadje? 'n Voonder?

In Slofstra's 'Woer zi'j van' stoat 25 verskillende Baans. Doar komme viej nit wieter met. Doar mut nen vuurnaam biej. Getjan? Dieks, Wilm? Of Olav, Joerie of Ace? Want ook an Riessen geet de leste mode nit vuurbiej. Afijn, viej hebt vuurnaam en achternaam, mear dat helpet nog niks. Woer woónt den keal? An 'n Zwattenweg? An de Schorfmoat? An de Hatteweg? An 't Doodströatje? Iej snapt dat nen vrömden op zonnen verjoardag hier niks van metkrig. Allenig al doarumme doo'w nit verdan oawer de leu dee as met miej met mochen.

En wat wol ik ook alwier vertellen? Het gung oawer nen test. Viej zollen 100 kilometer op de Raandstad op-an veuren met een vaartje dat wettelijk duur 'n beugel kon. Dus bölle met 50, 80, 90 of 130, en dan opnemmen woevölle tied dee 100 kilometer ofstaand kost. En dan wierumme nit hätter as 100, volgens de niejste plannen van de regering, en ook 80 of 90 of 50 woer as 't nit hätter moch. Conclusie: het verschil was 4 minuten, 'n auto leup röstiger, 'n blooddruk was leger, viej jachen meender stikstof en CO 2 de loch in, jammer genog was d'r genne benzinepoompe dreks biej de start of dreks op de stea woer viej mozzen wean, mear via 'n boordcomputer skealden het totaal 4 liter benzine. Wat ducht miej doarvan? Jammer, duur al dat gerefelte heb ik gen ruumte mear um 't doar oawer te hebben…

Gerrit Kraa