Afbeelding
Foto:

Smorreveld geopend na metamorfose

ALMELO - Afgelopen donderdag 12 september is het vernieuwde Smorreveld officieel geopend. Het voormalige wijkcentrum heeft plaats gemaakt voor een natuurlijke speelplek.

De burgemeester had samen met de initiatiefnemers van het nieuwe Smorreveld de eer om de officiele opening uit te voeren, onder toeziend oog van het publiek. De meeste van hen zullen al volop hebben genoten van de plek. De vernieuwde speelplek was al sinds de zomer in gebruik, maar werd nu dan toch ook officieel geopend. En dat is de aandacht waard, want er heeft een ware metamorfose plaatsgevonden. De Smorre, het wijkcentrum op het Smorreveld dat onder andere werd gebruikt door de Marokkaanse Sociaal-Culturele Vereniging Almelo en boksvereniging Herkules, werd eind 2008 volledig in de as gelegd na een brand. Sindsdien was het gedurende meer dan 10 jaar veranderd in een braakliggend terrein. Nu heeft de locatie aan het Dudokpad en de G.T. Rietveldstraat een nieuwe functie gekregen en is de levendigheid wedergekeerd. Dit was mogelijk dankzij een initiatief van buurtbewoners, gesteund door verschillende organisaties en de gemeente. Het vernieuwde Smorreveld moet weer een plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Speelplek
Buurtbewoners hebben zich ingezet om het Smorreveld nieuw leven in te blazen, dit keer als natuurlijke speelplek. Met onder andere boomstammen, duikers en een houten speeltoestel is het nu een natuurlijke speelplek waar de jeugd zich volop kan vermaken en uitleven. Ook voor viervoeters is het er nu goed vertoeven. Naast de speelplek is voor hen een hondenlosloopren aangelegd waar al dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Het nabijgelegen grasveld moet een fijne plek worden voor belangrijke insecten zoals bijen, dat is ingezaaid met een mooi bloemenmengsel. De voetbalgoals zijn blijven staan en kunnen ook in de toekomst nog volop gebruikt worden door de liefhebber. Daarmee wordt het Smorreveld een sportief, sociaal geheel waarvan de gemeente en initiatiefnemers hopen dat het helpt mensen dichter bij elkaar te brengen.

Sponsoren
De metamorfose van het Smorreveld werd mede mogelijk gemaakt door verschillende fondsen en gulle sponsoren. Nadat het plan was bedacht door twee buurtbewoners, werden verschillende organisaties en bedrijven aangeschreven voor een mogelijke medewerking. En met succes, uiteindelijk hebben het Roggekamp-Peitschfonds, het Oranjefonds, Kroon Oil, Kern met Pit, woningstichting Beter Wonen en de gemeente Almelo bijgedragen aan de realisatie van de vernieuwde speelplek. De gemeente heeft het terrein voor tenminste vijf jaar beschikbaar gesteld voor dit doel. En het lijkt erop dat het vernieuwde Smorreveld toekomstbestendig is. Het idee van de initiatiefnemers is om er gedurende het voorjaar en de zomer activiteiten te organiseren voor buurtbewoners.

Het vernieuwde Smorreveld laat een belangrijke verandering zien. Met medewerking van verschillende instanties en de buurtbewoners zelf is het straatveld rondom het Smorreveld aanzienlijk verbeterd, net als de leefbaarheid voor de omgeving. Daarin is het Smorreveld niet een op zichzelf staand project. Op steeds meer plaatsen komen buurtbewoners zelf met ideeen om hun omgeving te verbeteren. En dat werkt, want zij staan het dichtst bij de omgeving en weten vaak precies waar behoefte aan is. Dit project toont dan ook aan dat een dergelijke medewerking tussen bewoners en instanties mogelijk is en tot een succes kan leiden.