Afbeelding
Foto:

Arbeidsregio Twente omarmt Praktijkleren

TWENTE - Ook in Twente wordt volop ingezet op versoepeling van de overgang naar werk met de pilot Praktijkleren om zo de kans op blijvend werk te vergroten.

In de pilot Praktijkleren met mbo-praktijkverklaring gaan werkenden en werkzoekenden zonder mbo-diploma aan de slag bij een bedrijf om daar vaardigheden te leren die onderdeel zijn van een mbo-opleiding. Praktijkleren is een instrument dat wordt ingezet om (toekomstig) werknemers die niet in staat zijn om een mbo-diploma te behalen een document, in de vorm van een praktijkverklaring, mee te geven om hun kansen op werk te vergroten.

Mogelijkheden benutten

Op basis van de vraag en mogelijkheden van de (toekomstig) werknemer wordt gekeken welke vaardigheden en werkprocessen uit het mbo-kwalificatiedossier de (toekomstig) werknemer bij een erkend leerwerkbedrijf zou kunnen leren. De praktijkopleider van het leerwerkbedrijf ondersteunt de (toekomstig) werknemer daarbij en toetst aan het eind van de praktijkleerroute of de opdrachten goed zijn uitgevoerd. De (toekomstig) werknemer volgt in de meeste gevallen geen lessen, maar toont in de praktijk aan of hij de onderdelen beheerst door het uitvoeren van praktijkopdrachten. Bij positief resultaat wordt er een door de branche erkende mbo-praktijkverklaring uitgereikt.

Praktijkleerroutes

Inmiddels zijn er al drie leerroutes opgezet namelijk voor de branches Groen, Zorg en Logistiek. Samen met een aantal werkgevers is gekeken welke vaardigheden er nodig zijn om een (toekomstig) werknemer te laten starten. Vervolgens zijn in samenwerking met het onderwijs diverse werkopdrachten geselecteerd welke nodig zijn om deze vaardigheden aan te leren. De leerroute bestaat naast opdrachten voor vakvaardigheden ook uit opdrachten gericht op de algemene werknemersvaardigheden. De eerste kandidaten zijn inmiddels voorgeselecteerd en starten op korte termijn met praktijkleren binnen de infrastructuur van SWB, Soweco en Gildebor, maar ook bij reguliere werkgevers.

Pilot

Het samenwerkingsverband 'Pilot praktijkleren met een praktijkverklaring in het MBO Regio Twente' neemt samen met 12 andere regionale samenwerkingsverbanden deel aan een landelijke pilot. Aan dit samenwerkingsverband Regio Twente nemen naast SWB en SOWECO ook ROC van Twente, Zone.college (voorheen AOC Oost), de 14 Twentse gemeenten, het Werkplein en Leren en Werken Twente deel. Op maandag 1 juli was de ondertekening van het projectplan door de Gemeente Enschede, Uitvoeringorganisatie Borne, Haaksbergen en Hengelo, ROC van Twente, Zone.college, Soweco en SWB Midden Twente in de Gieterij van ROC van Twente te Hengelo. De pilot loopt tot december 2020 en is bedoeld voor een brede doelgroep.