Afbeelding
Foto:

Onderzoek regelingen woningmarkt Wierden

WIERDEN - De gemeente Wierden gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om inwoners met weinig financiële ruimte, tegemoet te komen in de zoektocht naar een passend huis. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen die de raadsfractie van het CDA heeft gesteld over KoopLaterwoningen voor starters.

"Voor de groei en vitaliteit van onze dorpen is het belangrijk dat starters een kans hebben op de woningmarkt", reageert wethouder Johan Coes. "De vraag is wel hoe groot de problemen voor starters in onze gemeente zijn en of we door het stimuleren van starters, geen andere doelgroepen benadelen. Denk bijvoorbeeld aan senioren die hun huis levensloopbestendig willen maken." Het college stelt daarom voor eerst te onderzoeken of er stimuleringsmaatregelen nodig zijn voor starters of andere doelgroepen. Vervolgens gaat het college kijken welke alternatieven er geschikt zijn voor de gemeente Wierden. De gemeenteraad wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.