Stichting Leendert Vriel zoekt vrijwilligers

ALMELO - Wanneer iemand de keuze tussen thuis sterven of bijvoorbeeld in het ziekenhuis voorgelegd krijgt, dan gaat de voorkeur vaak uit naar thuis. Wanneer die wens er is, moet dat wel mogelijk zijn. En dat is waar de vrijwilligers van Stichting Leendert Vriel bij kunnen ondersteunen.

Soms is het voor de naasten moeilijk om de zorg voor een stervende vol te houden. Vrijwilligers van de Leendert Vriel Stichting bieden in deze laatste levensfase tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en diens naasten. Er wordt nauw samengewerkt met thuiszorgorganisaties. De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen, maar kunnen wel helpen bij de zorg die de mantelzorgers ook doen. De vrijwilliger kan de zorg even overnemen zodat de mantelzorger rustig kan slapen of overdag iets kan doen in de wetenschap dat zijn/haar naaste niet alleen is.


Vrijwilliger worden
Leendert Vriel Almelo e.o. is werkzaam in de gemeenten Almelo, Rijssen, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De stichting is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. Zij waken overdag en/of 's nachts bij mensen die ernstig ziek zijn en tot hun overlijden thuis verzorgd willen worden. Een bepaalde vooropleiding wordt niet gevraagd voor dit vrijwilligerswerk. Emotionele stabiliteit, motivatie en een open houding zijn wel noodzakelijk. Om goed voorbereid te zijn op dit werk, waarin persoonlijke aandacht centraal staat, volgen nieuwe vrijwilligers eerst een introductiecursus. Voelt u zich aangetrokken tot deze vorm van zorg en wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar Almelo@leendervriel.nl of bel naar 06-23820282. Meer informatie kunt u vinden op de website van Leendert Vriel: www.leendertvriel.nl