Afbeelding
Foto:

Ouderenmishandeling komt nog te vaak voor

TWENTE - Deze vrijdag is de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Deze jaarlijkse dag vraagt wereldwijd aandacht aan het vroegtijdig signaleren, stoppen en voorkomen van deze problematiek. Ook in Nederland worden diverse activiteiten gehouden om dit onder aandacht te brengen.

De Wereld Gezondheidsraad van de Verenigde Naties kwam in 2006 voor het eerst met deze internationale dag voor bewustwording. Ook in Nederland komt ouderenmishandeling helaas nog vaak voor. Naar schatting één op de twintig ouderen, ongeveer 5,5 procent, krijgt vanaf hun 65-ste ooit te maken met mishandeling. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het ministerie van VWS. De dader is meestal een bekende van het slachtoffer; hierdoor doen zij lang niet altijd aangifte én worden lang niet altijd direct geloofd.


Signaleren
Het signaleren van ouderenmishandeling is een belangrijk aspect om dit probleem op te lossen. Veel organisaties die actief te maken krijgen met signalen hebben een belangrijke signalerende functie. Bijvoorbeeld thuiszorg, mantelzorgondersteuners, (huis)artsen maar ook bijvoorbeeld een woningcorporatie. Zij komen vaker in contact met de senioren en zijn alerter op mogelijke signalen die voor de oudere zelf wellicht niet zo voor de hand liggen. Wanneer u zelf een vermoeden hebt van mogelijke ouderenmishandeling dan kunt u melding maken bij het Veilig Thuis Twente, via www.veiligthuistwente.nl. Ook voor andere vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u hier terecht.


Vormen
Ouderenmishandeling kent vele vormen, waarbij financiële uitbuiting de meest voorkomende vorm is. Naasten van de ouderen hebben bijvoorbeeld toegang tot de bankrekening of pinpassen en kunnen zo geld wegsluizen of ouderen laten betalen voor dingen voor henzelf. Hierna volgen psychische mishandeling en fysieke mishandeling als meest voorkomende varianten. Slachtoffers van ouderenmishandeling kampen vaak met factoren als een verslechterde gezondheid, slechter psychisch functioneren waardoor ze minder zelfredzaam zijn en een klein sociaal netwerk hebben. Ouderenmishandeling komt zeker niet altijd voor uit kwade bedoelingen; het komt ook vaak voor dat mensen de mantelzorg voor een oudere niet meer aankunnen en hen daarom verwaarlozen of hun woede op andere manieren uiten. Vaak is een gesprek met de vermoedelijke pleger van ouderenmishandeling voldoende om het te stoppen.